Nordland SVs års-og nominasjonssmøte 2023

Års-og nominasjonsmøtet til Nordland SV ble avholdt på Radisson Blu i Bodø fra 17. til 19. februar

Endelige vedtak

Arbeidsprogram vedtatt av årsmøtet

Nordland SVs arbeidsprogram

Uttalelser vedtatt av årsmøtet

Et helsenordland i krise

Kampen mot mobbing og utenforskap

Krafta er vår- vi krever strømpriser vi kan leve med

Nei til nye oppdrettskonsesjoner for torsk

Nordland Figurteater må utvikles som nasjonal kulturinstitusjon

Vedtekter

Vedtekter vedtatt av årsmøtet

Påmelding av delegater

Lokallagene velger som regel delegater til fylkesårsmøtet på sine årsmøter, som etter SVs vedtekter arrangeres i løpet av januar. Hvis du ønsker å være delegat kan du ta kontakt med lokallaget ditt.

Fristen for å melde på delegater er 13 februar.

Delegatene meldes på via dette dette påmeldingsskjemaet.

Her finner du fordelingen av lokallagenes delegater til Nordland SVs årsmøte 2023
Nordland SU har mulighet til å sende 5 delegater.

Egenandel

Fylkesstyret har satt egenandelen til 1700,- for første delegat, 1500,- for 2. og 3. delegat og 1250,- for 4 delegat og utover. Prisen dekker kost og losji. Delegatene som ikke bor på hotellet/bor privat, får anledning til å spise frokost ved hotellet. Påmeldingsavgiften må være betalt før årsmøtet.

Det blir ikke sendt ut faktura, så dere må betale pengene direkte til Nordland SV som har kontonummer 
1503 47 23602

Merk betalingen med navnet på lokallaget + egenandel årsmøtet 2023

SUs delegater trenger ikke å betale inn egenandelen da fylkeslaget dekker kost og losji for dem.

Frister

Frist for innsendelse av forslag til saker og uttalelser til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet i henhold til vedtektene. Forslagene sendes til nordland@sv.no

Program

Kjøreplan (program) for årsmøtet- oppdatert 16.februar

Årsmøtedokumenter

Dokumentene legges ut her fortløpende:

Sak 1: Konstituering av årsmøtet

Forretningsorden årsmøtet 2023
Dagsorden (saksliste)
Valg av ordstyrere referenter protokollunderskrivere og redaksjonskomiteer

Sak 2: Beretninger
Fylkestingsgruppas årsberetning
Fylkesstyrets årsberetning

Sak 3: Arbeidsprogram
Programkomiteens forslag til arbeidsprogram for Nordland SV 2023-2027

Sak 4: Vedtekter

Vedtektskomiteens forslag til vedtekter

Sak 5 Uttalelser

Uttalelse 1 Behold eldreombudet
Uttalelse 2 Nordland Figurteater må utvikles som nasjonal kulturinstitusjon
Uttalelse 3 Nei til nye oppdrettskonsesjoner for torsk
Uttalelse 4 Kampen mot mobbing og utenforskap
Uttalelse 5 Lytt til barselopprøret nå
Uttalelse 6 Gratis barnehage også til kommuner i Nordland
Uttalelse 7 Helse-Norge i krise
Uttalelse 8 Avskaff matmomsen
Uttalelse 9 elektrisk kraft

Sak 6: Nordland SVs arbeids-og organisasjonsplan
Arbeids-og organisasjonsplan

Sak 7. Årsregnskap 2022 og revisjonsberetning 2022
Årsregnskap Nordland SV 2023
Revisjonsberetning og fylkesstyrets innstilling til årsregnskap

Sak 8. Budsjett 2023 og budsjettprognose

Budsjett 2023 Nordland SV med prognose for 2024

Sak 9: Valg

Valgkomiteens innstilling
Valgkomité til årsmøtet 2024
Innstilling Samepolitisk koordinator 2023

Endringsforslag årsmøtet

Skjema for endringsforslag for arbeidsprogrammet finner du her

Skjema for endringsforslag til andre årsmøtedokumenter finner du her

Skjema for endringsforslag for uttalelser finner du her

Skjema for endringsforslag for valg (Fylkesstyret, arbeidsutvalget, landsmøtedelegater og landsstyrerepresentanter) finner du her

Du har mulighet til å sende inn endringsforslag også under årsmøtet, før strek er satt.

Saksliste for nominasjonsmøtet

Saksliste for nominasjonsmøtet finner du her

Nominasjonsmøtedokumenter

Forretningsorden nominasjonsmøtet 2023
Valg av arbeidende nominasjonskomité
Nominasjonskomiteens innstilling

Endringsforslag nominasjon

Skjema for endringsforslag nominasjon finner du her

Reiseutgifter

Alle delegater og observatører må huske på å ta vare på kvitteringer i forbindelse med reiseutgifter til årsmøtet. Reiseregning fylles ut og refunderes etter årsmøtet. Reiseregningsskjemaet finner du her
Reiseregningen bør leveres så fort den er klar. Aller siste frist for innlevering av reiseregningen er 19.juni. Leverer du etter denne datoen vil du ikke motta penger for det du la ut.

Husk å påføre kontonummer ditt/ evt annet kontonr pengene skal utbetales til på reiseregningen. Og husk å ta med formålet med reisen. Det er viktig at du lagrer reiseregningen og kvitteringene i pdf-format. Reiseregningen sendes sammen med kvitteringer til nordlandsv@ebilag.com

Tips: Det går helt fint å ta et bilde av kvitteringene, men det blir ofte bedre resultat hvis du bruker skanner-funksjonene til mobilen:

Hvis du har iphone, kan du skanne et dokument ved å bruke denne guiden:
https://support.apple.com/no-no/HT210336

Hvis du har Android-telefon, kan du bruke denne guiden:
https://support.google.com/drive/answer/3145835?hl=no&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Annen praktisk informasjon

Adressen til Radisson Blu Hotel er Storgata 2

Er det første gang du deltar på et fylkesårsmøte?


Her finner du en forklaring på ord og uttrykk som brukes i forbindelse med et årsmøte.

Lurer du på noe?

Send en e-mail til oss: nordland@sv.no

Du kan også ta kontakt med fylkessekretær Ina Nyås Moe på e-mail ina.nyaas.moe@sv.no eller
tlf. 938 87 176 eller valgt sekretær Kristian Johnsen Haukalid på e-mail khaukalid@yahoo.no eller tlf. 901 57 385

Denne siden oppdateres fortløpende

Emner

Nordland SVNominasjonsmøteÅrsmøte