Arbeidsutvalget


Fylkesleder

Åshild Pettersen
Telefon: 90208124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Nestleder:
Jitse Buitink
Telefon: 90076332
E-post: jitsebuitink@gmail.com

Økonomiansvarlig: 
Marit Igelbu Wiig
Telefon: 95434215
E-post: maritw95@gmail.com

Sekretær:
Kristian Johnsen Haukalid
Telefon: 90157385
E-post: khaukalid@yahoo.no

Gruppeleder i fylkestinget:
Aase Refsnes
Telefon: 92018404
E-post: Aase.Refsnes@steigen.kommune.no

AU-medlem:
Bjørn Christian Nilsen (i permisjon)
Telefon: 90649561
E-post: bjorn.nilsen@uit.no

1.vara til AU
Haldis Andersen
Telefon: 91682785
E-post: andersen.haldis@gmail.com

2.vara til AU
Aase Refsnes
Telefon: 92018404
E-post: Aase.Refsnes@steigen.kommune.no