Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) ivaretar den daglige ledelse, organisasjon og administrasjon av fylkespartiet på vegne av fylkesstyret. AU har ansvaret for å initiere saker, forberede fylkesstyremøtene og årsmøtene og følge opp aktuelle politiske saker. Mellom fylkesårsmøtene gis AU, i samråd med fylkesstyre, myndighet til å:

Kontakt arbeidsutvalget:


Fylkesleder

Jitse Buitink
Telefon: 90 07 63 32
E-post: jitsebuitink@gmail.com

Nestleder:
Åshild Pettersen
Telefon: 90 20 81 24
E-post: aashild.pettersen@gmail.com 

Økonomiansvarlig: 
Kevin Mediå
Telefon: 41 35 39 55
E-post: kevinjmediaa@gmail.com

Sekretær:
Reinert Aarseth
Telefon: 91 14 90 50
E-post: reinerta@sbnett.no

AU-medlem:
Aase Refsnes
Telefon: 92 01 84 04
E-post: Aase.Refsnes@steigen.kommune.no

Gruppleder i fylkestinget
Christian Torset
Telefon: 98 41 68 75
E-post: ctorseth@gmail.com 

1.vara til AU
Haldis Andersen
Telefon: 91 68 27 85
E-post: andersen.haldis@gmail.com

2.vara til AU
Kristian S. Rausandaksel
Telefon: 46 86 50 71
E-post: kristianrausandaksel@gmail.com