Fylkesstyret

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 10. mars 2014
Oppdatert: 04. oktober 2022
Lesetid: ca. 1 min
Gruppebilde av det nye fylkesstyret til Nordland SV. Bodø by kan skimtes i bakgrunnen. Bilde.

Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene. Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkene som helt eller delvis omfattes av Sápmi (Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret med tale og forslagsrett. Samepolitisk koordinator velges av årsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd.

Kontakt fylkesstyret:

Fylkesleder:
Åshild Pettersen
Telefon: 90208124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Nestleder:
Jitse Buitink
Telefon: 90076332
E-post: jitsebuitink@gmail.com

Sekretær:
Kristian Johnsen Haukalid
Telefon: 90157385
E-post: khaukalid@yahoo.no

Økonomiansvarlig:
Kari Gaarder
Telefon: 47758579
E-post: kar-gaa@online.no

AU-medlem:
Bjørn Christian Nilsen (i permisjon)
Telefon: 90649561
E-post: nilsenbc@gmail.com

Representant fra fylkestinggruppa:
Aase Refsnes
Telefon: 92018404
E-post: Aase.Refsnes@steigen.kommune.no

Kvinnepolitisk leder og AU-medlem:
Haldis Andersen
Telefon: 91682785
E-post: andersen.haldis@gmail.com

SU-representant:
Sander Halvorsen
Telefon: 981 01 533
E-post: halvorsensander@gmail.com

1.Fylkesstyremedlem:
Marit Igelbu Wiig
Telefon: 95434215
E-post: maritw95@gmail.com

2.Fylkesstyremedlem:
Kristian S. Rausandaksel
Telefon: 46865071
E-post: kristianrausandaksel@gmail.com

3.Fylkesstyremedlem:
Runhild Olsen
Telefon: 99223228
E-post: post@runhild.com

1. vara:
Reinert Aarseth
Telefon: 91149050
E-post: reinerta@sbnett.no

2. vara:
Anita Overelv
Telefon: 48189490
E-post: aoverelv@gmail.com

3. vara:
Selma Amin Charafeddine

Kontakt samepolitisk koordinator

Ernly Eriksen
Telefon: 95048455
E-post: ernly@online.no