Fylkesstyret

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 10. mars 2014
Oppdatert: 16. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min
Gruppebilde av det nye fylkesstyret til Nordland SV. Bodø by kan skimtes i bakgrunnen. Bilde.

Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene. Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkene som helt eller delvis omfattes av Sápmi (Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret med tale og forslagsrett. Samepolitisk koordinator velges av årsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd.

Følgende har i følge vedtektene våre møte- og talerett i fylkesstyret i tillegg til de faste styremedlemmene og samepolitisk koordinator:

Kontakt fylkesstyret:

Fylkesleder
Åshild Pettersen
Telefon: 90208124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Nestleder
Jitse Buitink
Telefon: 90076332
E-post: jitsebuitink@gmail.com

Sekretær:
Kristian Johnsen Haukalid
Telefon: 90157385
E-post: khaukalid@yahoo.no

Økonomiansvarlig:
Marit Igelbu Wiig
Telefon: 95434215
E-post: maritw95@gmail.com

AU-medlem:
Bjørn Christian Nilsen (i permisjon)
Telefon: 90649561
E-post: nilsenbc@gmail.com

Kvinnepolitisk leder og AU-medlem:
Haldis Andersen
Telefon: 91682785
E-post: andersen.haldis@gmail.com

SU-representant:
Sander Halvorsen
Telefon: 981 01 533
E-post: halvorsensander@gmail.com

Gruppleder i fylkestinget
Christian Torset
Telefon: 98416875
E-post: ctorseth@gmail.com

1.Fylkesstyremedlem
Aase Refsnes
Telefon: 92018404
E-post: Aase.Refsnes@steigen.kommune.no

2.Fylkesstyremedlem:
Kristian S. Rausandaksel
Telefon: 46865071
E-post: kristianrausandaksel@gmail.com

3.Fylkesstyremedlem:
Runhild Olsen
Telefon: 99223228
E-post: post@runhild.com

1. vara:
Reinert Aarseth
Telefon: 91149050
E-post: reinerta@sbnett.no

2. vara:
Anita Overelv
Telefon: 48189490
E-post: aoverelv@gmail.com

3. vara:
Selma Amin Charafeddine

Kontakt samepolitisk koordinator

Olav Wiik Moland
Telefon: 92031091
E-post:  olavwmoland@gmail.com