Fylkesstyret

Publisert av: Sosialistisk Venstreparti Publisert: 10. mars 2014
Oppdatert: 12. juni 2024
Lesetid: ca. 1 min
Fylkesstyret fra årsmøtet for Nordland SV i 2024.
Fv: Kevin Mediå, Sander Halvorsen (SU), Åse Refsnes. Marit Igelbu Wiig, Åshild Pettersen, Haldis Andersen, Rose Hemmingsen og Reinert Aarseth. Bak: Olav Wiik Moland (samepolitisk koordinator), Kristian Rausandaksel og Christian Torset (gruppeleder fylkestingsgruppa). Bildet er tatt på årsmøtet for Nordland SV i 2024.

Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkesstyret er Nordland SVs høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene. Fylkesstyrets oppgaver:

Fylkene som helt eller delvis omfattes av Sápmi (Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret med tale og forslagsrett. Samepolitisk koordinator velges av årsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd.

Følgende har i følge vedtektene våre møte- og talerett i fylkesstyret i tillegg til de faste styremedlemmene og samepolitisk koordinator: