Fylkestingsgruppa vår 2023-2027

Christian Torset fra Sortland SV, Åshild Pettersen fra Leirfjord SV, Vegard Lind-Jæger fra Narvik SV og Anniken Nylund Aasjord fra Vågan SV er SVs faste representanter i Nordland fylkesting. Disse fire ble valgt inn i fylkestinget i forbindelse med valget 2023. På Nordland fylkeskommune sine nettsider finner du sakspapirer og møtepapirer for fylkestingssamlingene, som arrangeres ca 5 ganger i året. Nordland fylkeskommune har også en livesending fra fylkestingssamlingene, slik at du kan følge med på hva som sies fra talerstolen. Ta gjerne kontakt med representantene våre om det er noe du har på hjertet.

Hvis du ønsker å besøke fylkestingsgruppa for å ta opp en sak under en fylkestingssamling, kan du ta kontakt med gruppeleder Christian Torset.Emner

fylkestingetKontakt Nordland SVFylkestingsgruppa