Fylkestingsgruppa vår 2023-2027

Kontakt fylkestingsgruppa

Christian Torset
Gruppeleder
Telefon: 984 16 875
E-post: ctorseth@gmail.com

Åshild Pettersen
Representant
Telefon: 90208124
E-post: aashild.pettersen@gmail.com

Vegard Lind-Jæger

Representant
Telefon: 95899953
E-post: vegardjj@gmail.com

Anniken Nylund Aasjord
Representant
Telefon: 48236944
E-post: anniken.aasjord@gmail.com

Kontakt vararepresentantene til fylkestinget

Kyrre Didriksen
1.vara
Telefon: 99038110
E-post: Kyrre.didriksen@yahoo.no

Nilofar Nori
2.vara
Telefon: 97377410
E-post: nilnor12@gmail.com

Jitse Johan Buitink
3.vara
Telefon: 90076332
E-post: jitsebuitink@gmail.com

Ingrid Lorentzen Kildal
4.vara
Telefon: 91550557
E-post: ingrid.lorentzen.kildal@gmail.com

Olav Wiik Moland
5.vara
Telefon: 92031091
E-post: olavwmoland@gmail.com

Rigmor Eliassen
6.vara
Telefon: 97973290
E-post: annerigmoreliassen@gmail.comEmner

fylkestingetKontakt Nordland SVFylkestingsgruppa