Nordland SVs fylkesårsmøte 2024

Nordland SVs årsmøte arrangeres 17. til 18. februar på Folkets hus i Bodø i Prinsens gate 115 med overnatting for de som trenger det ved Smarthotel Bodø i Sjøgata 30 fra fredagen til søndagen.

Program

Årsmøtedokumenter

Saksliste

Saksliste (dagsorden) årsmøtet 2024

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling, delegater og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrere, referenter og protokollunderskrivere.
 3. Valg av redaksjonskomite. (Sakspapir under punkt 2).
 4. Valg av arbeidende valgkomité. (Sakspapirer under punkt 2).
 5. Forretningsorden

Sak 2. Beretninger

1) Fylkestingsgruppas beretning.
2) Fylkesstyrets beretning.

Sak 3. Uttalelser

 1. Uttalelse 1: Stopp arbeidet med mineralutvinning fra havbunnen! Andøy SV.
 2. Uttalelse 2 En uhørt mangel på døvetolker. Vestvågøy SV.
 3. Uttalelse 3: Lik bensinpris i hele landet. Vesfen SV.
 4. Uttalelse 4: Prioriter opprusting og elektrifisering av Nordlandsbanen. Bodø SV
 5. Uttalelse 5: Staten må omfordele mer til distriktskommunene. Andøy SV.
 6. Uttalelse 6: Tryggehet for kvinner som lever med trusler og vold. Rana SV.
 7. Uttalelse 7: Åpne toiletter langs E6. Vefsen SV.
 8. Uttalelse 8: Det finnes ingen vei til naturvennlighet – naturvennlighet er veien. Narvik SV.
 9. Uttalelse 9: Nei til nedbygging av psykiatrien. Flere lokallag.
 10. Uttalelse 10: Sv vil løfte de fattige. Narvik SV.
 11. Uttalelse 11: Inntekstssystemet. Steigen SV.
 12. Uttalelse 12: Selektering av flyktninger i kommunene er uakseptabel politikk.
 13. Uttalelse 13: Hardere krav til Israel om folkerett og fred i Palestina.
 14. Uttalelse 14: På skinner i nord.

Sak 4. Revidering av Nordland SVs retningslinjer for nominasjonsprosesser i Nordland

Forslag til nye retningslinjer for nominasjonsprosesser i Nordland SV.

Vedlegg. I sak 4 vises til dokumentet «Nordland SVs forventninger til kandidater som tiller til valg«.

OBS: Dokumentet skal ikke behandles av årsmøtet.

Sak 5. Innkommet forslag

Forslag til endring i vedtekter.

Sak 6. Nordland SVs arbeids- og organisasjonsplan

Arbeidsplan Nordland SV 2024-2026.

Innkomme endringsforslag i sakene

Redaksjonskomiteens innstilling

Sak 7. Valgkampevaluering

Evalueringsrapport valgkampen 2023 for Nordland SV.

Sak 8. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023

 1. Årsregnskap Nordland SV.
 2. Revisjonsberetning og fylkesstyrets innstilling til årsregnskap.

Sak 9. Budsjett 2024 og budsjettprognose 2025

Budsjett og budsjettprognose.

Sak 10. Valg

 1. Fylkesstyret og AU.
 2. Nominasjonskomié.
 3. Valgkomite for årsmøtet 2025.

Valgkomiteens innstilling.


Endringsforslag

Skjema for endringsforslag for valg finner du her

Skjema for alle sakspapirer bortsett fra valg finner du her

Frist for å sende inn endringsforslag er når strek er satt under årsmøtet.

Praktisk informasjon

Er det første gang du deltar på et fylkesårsmøte?

Ord og uttrykk som brukes på årsmøtet.

Lurer du på noe?

Ta kontakt på e-post nordland@sv.no.

Resultater fra årsmøtet i Nordland SV 2024

Da er årsmøtet over og vi har skrevet en blogg til deg om hva som ble bestemt.

Emner

Nordland SVÅrsmøteÅrsmøte 2024