Rapport fra årsmøtet i Nordland SV 2024

Publisert av: liv-dagrunn.andreassen Publisert: 28. februar 2024
Oppdatert: 18. mars 2024
Lesetid: ca. 3 min

Velkommen

Gruppeleder i Fylkestinget, Christian Torset, ønsker delegater, observatører og gjester velkommen. Fylkesleder Åshild Pettersen setter årsmøtet for Nordland SV 2024.

Bretninger og valgkampevaluering

Fylkesstyret sin beretning ble lagt fram av Åshild Pettersen og fylkestingsgruppa sin beretning av Christian Torset. I valgkampleder Jitse Buitink sitt fravær, la Åshild Pettersen fram evalueringsrapporten fra valgkampen i 2023.

Mona Fagerås

Vår kjære stortingsrepresentant, Mona Fagerås, holdt et engasjert og engasjerende innlegg om nasjonal transportplan 2025-2036 som legges fram denne våren. Hun orienterte også om hva SV sentralt jobber med innen samferdsel.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås på talerstolen under Nordland SV sitt årsmøte 2024.

Fagrørsla

Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk. Vi er heldige som har gode relasjoner til fagrørsla, og setter stor pris på at mange kom å hilste vårt landsmøte i år. Dessverre fikk vi litt teknisk trøbbel slik at to av våre digitale gjester ikke fikk fremført sitt budskap. Det beklager vi veldig, men håper de kan komme sterkere tilbake en annen gang. Vi lærer å lenge vi lever.

På bildene: Ronny Øksnes fra Norsk Sjømannsforbund, Hanne-Sofie Jensen fra Nordland Bondelag og Nina Kristin Botn fra Fellesorganisasjonen. I tillegg hadde vi sterke og flammende hilsninger fra Fagforbundets Line Tollefsen, Gjertrud Helene Krokaa fra Sykepleierforbundet og en gripende fortelling fra leder Nordland Tegnpråkforening, Bea Brun.

Orienteringer fra SU og Samepolitisk råd

Fra venstre: Leder for Sosialistisk Ungdom i Nordland, Kevin Mediå orienterte om saker SU jobber med. Samepolitisk Koordinator Olav Wiik Moland fortalte hva som opptar samepolitisk råd akkurat nå.

Uttalelser fra årsmøtet 2024

Etter lunsj var det tid for gode debatter, der innsendte uttalelser fra lokallagene skapte stort og godt engasjement. Etter debatt og meget godt arbeid fra redaksjonskomiteen kom det hele 10 uttalelser fra årsmøtet i Nordland SV 2024. Disse kan du laste ned fra denne listen:

Det stemmes!

Årsmøtedelegater viser stemmetegn i saken om uttalelser fra årsmøtet i Nordland SV 2024.

Regnskap og budsjett, arbeidsplan og retningslinjer for nominasjonsprosess

Økonomiansvarlig Marit Igelbu Wiig la fram regnskap med revisjonsberetning og budsjett med prognose for 2025. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet og budsjettet vedtatt.

Arbeids- og organisasjons-plan

Last ned nordland svs arbeidsplan 2024-2026

Valg

Valgkomiteens leder, Torgeir Selboe, la fram komiteens innstilling. Den ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Nordland SV har dermed fått ny fylkesleder i Jitse Buitink, nytt fylkesstyre og nye komiteer.

Vi gratulerer.

Valgkomiteesn leder, Torgeir Selboe, på talerstolen under årsmøtet for Nordland SV 2024.
Fylkesstyret fra årsmøtet for Nordland SV i 2024.
Fv: Kevin Mediå, Sander Halvorsen (SU), Åse Refsnes. Marit Igelbu Wiig, Åshild Pettersen, Haldis Andersen, Rose Hemmingsen og Reinert Aarseth. Bak: Olav Wiik Moland (Samepolitisk kordinator), Kristian Rausandaksel og Christian Torset (gruppeleder fylkestingsgruppa).

Besøk av Marian Hussein, nestleder i SV

Marian er også SVs helsepolitiske talsperson, og hun var invitert for å snakker om Helse Nord og sykehusstrukturen. Hun holdt et meget godt og innsiktsfullt innlegg og fikk godt engasjement fra salen under spørsmålsrunden og debatt.

Takk for ditt engasjement for sykehusdebatten i nord Marian.

Takk for godt og konstruktivt møte. Nå jobber vi på til vi samles igjen på årsmøtet i 2025.