Nordland SVs nominasjons-og fylkesårsmøte 2021

Nordland SVs års- og nominasjonsmøte ble avholdt fra 19-20 februar. Her finner du sakspapirene og andre dokumenter.

Her finner du kjøreplan for års- og nominasjonsmøtet 2021

Sakspapirer og dokumenter for årsmøtet

Sakspapirer til årsmøtet

Innkomne uttalelser

Endelige innstillinger fra redaksjonskomiteen

Konstituering årsmøte innstilling

Revisjonsberetning

Sakspapirer og dokumenter for nominasjonsmøtet

Sakspapirer nominasjonsmøtet

Innkomne endringsforslag

Forretningsorden digitalt nominasjonsmøte