SV krever at Figurteatret i Nordland blir Nasjonal kulturinstitusjon

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 28. februar 2023
Oppdatert: 01. mars 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV mener at nasjonale kulturpenger er urettferdig fordelt. Denne uken fikk de med seg flertallet i fylkestinget på en uttalelse om at Figurteateret i Nordland bør få status som nasjonal kulturinstitusjon.
Kirsti Saxi, Aase Refsnes, Kurt Atle Hansen og Christian Torset står ved siden av hverandre inntill en nøytral vegg. Bilde.

Denne uken fremmet SV en uttalelse på fylkestinget om at Figurteateret i Nordland bør får status som nasjonal kulturinstitusjon. Uttalelsen ble vedtatt av et stort flertall i fylkestinget, og nå sendes ballen videre til regjeringen og kulturministeren. SV peker på at det er en stor skjevhet og urettferdighet i hvordan nasjonale kulturpenger er fordelt.

– Vi har nesten ingen kulturinstitusjoner i nord som er statlig eid og finansiert, mens sør i landet er det svært mange av disse. Vi synes ikke det er greit, sier gruppeleder for Nordland SV, Aase Refsnes.

Både lokal og internasjonal

I SV i Nordland er alle overbevist over at Figurteateret i Nordland er en kulturinstitusjon av nasjonal karakter og burde få status deretter. Kirsti Saxi peker på at figurteateret er landets største kompetansemiljø i sitt slag og greier både å ha stor lokal og internasjonal forankring;

– Figurteateret er en viktig kulturinstitusjon for kunstnere, næringsliv og befolkning i Stamsund, men er også en stor internasjonalt. Dette må vi ta vare på, sier Kirsti Saxi.

Prosessen stoppet opp

Den nåværende fylkesråden Christian Torset har de siste året tatt opp Figurteateret med politisk ledelse i Kulturdepartementet. Både Aase Refsnes og Kirsti Saxi har som fylkesråder for kultur de siste årene poengtert at Figurteateret bør være nasjonal kulturinstitusjon. Da Nordland ble utfordret til å løfte en nasjonal institusjon i forbindelse med Regionreformen, løftet Refsnes opp Figurteateret. Saxi fortsatte det sporet, før Torset nå jobber videre med denne viktige kultursaken for SV.

– Dessverre stoppet prosessen om å løfte kulturinstitusjoner, slik at dette kunne gjelde hele landet. Nå håper jeg regjeringen vil sikre at vi har profesjonelle miljø av høy kvalitet i hele Norge, sier Aase Refsnes.

Avklaring haster

Selv om SV er glad for å få med seg Fylkestinget i kravet om at Figurteateret løftes som statlig fullfinansiert og nasjonal kulturinstitusjon, så må det skje noe nå. Dette spesielt i lys at Figurteateret har behov for nye og større lokaler. Fylkesråden for kultur, miljø og klima, Christian Torset, har nå fått et tydelig vedtak å følge opp;

– Nå fortsetter jobben for å sikre at dette følges opp mot regjeringen og vi kommer ikke til å gi oss, sier Torset.

Setter pris på støtte

Gruppeleder for kommunestyregruppa i Vestvågøy, Kurt Atle Hansen, er glad for støtten til Figurteateret.

– Vi vet hva Figurteateret bidrar med av stedsutvikling, kreativ verdiskaping og internasjonal samproduksjon av høy kvalitet. SV ønsker å utvikle denne unike kulturinstitusjonen for fremtiden. Derfor må det nå jobbes både fra kommunen og fra fylkeskommunen for å sikre at Figurteateret får den anerkjennelsen det fortjener, sier Hansen.

Her finner du uttalelsen som SV fikk gjennomslag for i fylkestinget

Nordland SVs årsmøte vedtok også en uttalselse om figurteateret. Her finner du uttalelsen, som årsmøtet vedtok enstemmig.

Foto: Nordland fylkeskommune