Kjemper for et mer rettferdig og klimavennlig samfunn

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 17. august 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 4 min
Mona Fagerås og Christian Torset vil skape grønne arbeidsplasser og stoppe barnefattigdommen.

Mona Fagerås, Nordland SVs førstekandidat til Stortingsvalget, brenner for rettferdighet og lik rett til utdanning. Etter å ha sittet fire år på Stortinget som Nordland SVs representant er hun nå klar for fire nye år. 

– Det aller viktigste jeg vil fortsette å kjempe for er at alle barn skal lære, lykkes og trives i skolen, slik at vi ruster dem til å leve ut sine drømmer.  

Nordland er i dag på bunnivå når det gjelder antall elever som deltar på skolefritidsordningen. I 2020 gikk kun 44 % barn mellom 6-9 år på SFO i Nordland. En tredjedel av foreldrene som ikke sender barna på SFO oppgir pris som årsaken.

– Det betyr at mange ikke får være med på leken og læringa i det fellesskapet som SFO er. Ingen barn skal holdes utenfor på grunn av foreldrenes lommebok. Derfor vil SV innføre gratis SFO for alle barn fra første til fjerde klasse. I tillegg vil vi stoppe avskiltingen av dyktige lærere og styrke fellesskolen slik at alle barn skal ha like muligheter til å lære, lykkes og trives, sier Fagerås. 

Med lang fartstid som lærer og rektor er det ikke unaturlig at utdanning står hennes hjerte nært. Og engasjementet kom tidlig:

– Mamma fikk aldri mer enn sju års skolegang. Familien hadde ikke råd til at hun fikk ta realskolen. Dette er altså generasjonen før min. Det sier litt om hvilken utvikling vi har hatt, sier Fagerås.

Vil hjelpe folk ut av fattigdom

Nordland SVs 2.kandidat, Christian Torset er likhet med Fagerås opptatt av at alle barn skal ha like muligheter.

-Vi har 110.000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Det er førti prosent flere enn da Erna fikk makta, og det er fullstendig tragisk. Fattigdom betyr isolasjon for barn, og de bærer med seg opplevelsen av å stå utenfor hele livet, sier Torset.

Nylig besøkte Torset Frivillighetssentralen i Narvik som deler ut mat til hundre personer i uka. Det gjorde inntrykk.

-Etter å ha besøkt Frivillighetssentralen og Frelsesarmeen i Narvik, vet jeg at det er mange i Ofoten som sliter med å sette mat på bordet, og som må be om hjelp. Det er ikke sånn vi skal ha det i gode, trygge Norge, og botemiddelet for fattigdom er veldig enkelt, det er å gi folk nok penger til å leve verdige liv, sier Torset.

Går til valg på tannhelsereform

SV vil også sørge for en mer rettferdig fordeling av godene ved å styrke kommuneøkonomien.

–  Det vil sikre en god eldreomsorg til de som bygde landet, gi barna våre gode barnehager og skoler og sikre at alle får god helsehjelp, sier Fagerås

Det innebærer at det vil koste det samme å gå til tannlegen som det du betaler for annen helsehjelp.

– Det er trist å vite at mange med tannproblemer ikke har råd til å gå til tannlegen. Tennene er tross alt en del av kroppen, sier Fagerås.

Satser på grønn energi

Distriktspolitikk er også noe som engasjerer Fagerås sterkt.

-Jo før vi får stoppet høyreregjeringens sentraliseringspolitikk, jo bedre, sier Fagerås.

De siste årene har befolkningstallet i Nordland har sunket betraktelig de siste årene. I 2020 flyttet 2000 personer ut av fylket.

Fagerås mener at en storstilt satsing på grønn energi i Nordland er et godt bidrag til å løse klimakrisen samtidig som det vil bidra til å skape flere arbeidsplasser.

– Få, om noen andre regioner har så gode forutsetninger til å bygge ut ny grønn industri som Nordland. Vi er rike på energi og andre fornybare ressurser. Vi har industrielle kompetansemiljøer og infrastruktur i stort monn, noen av disse i verdensklasse, sier Fagerås.

Hun trekker fram TECO 2030, som er i ferd med å bygge opp Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik, som et eksempel på at mulighetene til å satse på grønne arbeidsplasser er grenseløse.

– SV opprette et nytt statlig investeringsselskap som fungerer som en grønn gigant, og gjøre storskala investeringer for å bygge ny, grønn industri. Et slikt selskap vil både drive fram ny industri og bygge opp om private satsinger, sier Fagerås.

Vil ha dobbeltspor på Ofotbanen

SV vil slutte å lete etter gass og olje. I stedet skal det satses på klimavennlig infrastruktur. Nordland SVs 2.kandidat, Christian Torset, er antakeligvis Nordland SVs største togentusiast.  Siden han var ti år gammel har han drømt om å få på plass Nord-Norgebanen, og han er en ivrig forkjemper for å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen.

– Ofotbanen er overbelastet, og trenger både krysningsspor, og på sikt dobbeltspor for å kunne frakte inn mat og malm, og ta med seg laksen vår ut til markedet. For en som elsker tog er det jo i tillegg lett å si at det er Norges vakreste jernbanestrekning!, sier Torset entusiastisk.

Christian Torset står
Christian Torset mener det er viktig å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen. Foto: Amanda A.Molvik

Laksen som skal fraktes med toget bør helst stamme fra et nullutslippsanlegg.

– SV er ikke mot oppdrett, men vi krever at den skal skje uten lus, rømming eller utslipp. Først da kan vi snakke om en grønn næring, sier Torset.

Den siste tiden har debatten rast om det skal bygges vindturbiner på Narvikfjellet. For Torset er svaret enkelt:

– Narvikfjellene bør brukes til skiturer og utflukter, ikke vindindustri, sier Torset.