Vil sikre bøndene inntektsutvikling på linje med andre

Publisert av: Nordland SV Publisert: 14. juni 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Fylkestinget sluttet seg onsdag til en uttalelse som krever at jordbruksforhandlingene kommer i mål. Mona Fagerås, 1. kandidat til Stortinget for SV i Nordland, er glad for støtten: «Stortinget har lovet at inntektsforskjellene mot andre grupper skal minskes. Da er det et hån mot all demokratisk forståelse at regjeringen gir et tilbud som gjør det motsatte.» Regjeringens tilbud utgjorde en økning på 2,25%, eller ca. 8000 kroner i året.

Fagerås er heller ikke nådig mot Venstre. «Venstre var en del av et flertall i næringskomiteen som ville sikret bøndene en god inntektsutvikling. Så trakk partiet seg plutselig, og nå er realiteten at forhandlingene begynner på null. I prinsippet kan regjeringen tilby de samme 410 millionene de startet forhandlingene med, bare at denne gangen har Stortinget «forhåndsgodkjent» resultatet av forhandlingene». Fagerås mener Venstre dermed har sviktet bøndene grovt.

Fagerås mener jordbruket i nord også er avhengig av at tilskuddene tilpasses både bruksstørrelse og geografi. «Skal vi sikre matproduksjonen for fremtida, må også små og mellomstore bruk være i drift. Det betyr at tilskuddene må vris slik at Nord-Norge kommer bedre ut.» Landbruket i Nordland sysselsetter per i dag 6000 mennesker, men dette tallet har falt de siste årene. Som næringspolitiker er Fagerås klar på at bøndene også i fremtiden skal være en hjørnestein i distriktskommunene i Nordland.