Vil ha flere studieplasser til Nordland

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 13. juni 2022
Oppdatert: 13. juni 2022
Lesetid: ca. 2 min
Nordland SV forlanger at det opprettes flere studieplasser i Nordland for å hindre at unge mennesker flytter fra fylket.

Søkertallene fra samordna opptak som kom i vår viste at det ved enkelte studier og studiesteder i Nordland er kommet flere søkere enn det finnes studieplasser.

– ­Det foregår nå en beinhard kamp mellom kommunene om å få tak i de få barnehagelærerne og sykepleierne som finnes. Det er kjempeviktig at vi får utdannet enda flere av disse i Nordland, sier gruppeleder for SV i fylkestinget Aase Refsnes.

Ved barnehagelærerstudiet på Nesna var det 46 søkere på 30 studieplasser, mens det ved Nord universitet i Bodø var 50 søkere på 30 studieplasser på barnehagelærer deltid og 205 søkere til 130 plasser på sykepleierutdanninga. 

Fleksbile løsninger nært der folk bor

Nesna som studiested utmerker seg med gode søkertall, og hadde også noe oversøking på grunnskolelærerstudiet. 

– Dette bekrefter det SV har sagt hele tida gjennom Nesna-saken: at studiesteder nært der folk bor og med gode, fleksible løsninger er det som skal til for at flere tar utdanning, fortsetter gruppeleder Refsnes. 

Denne uken vil Nordland SV få med seg fylkestinget på en uttalelse hvor fylkestinget ber forsknings- og høyere utdanningsministeren om å opprette flere studieplasser der det er flere studenter som har søkt enn det er plass til.

Kampen om de beste hodene blir tøffere

 – Søkertallene viser at det er behov for å øke antall studieplasser på flere studier og studiesteder. Dette er fagfolk på ulike felt som sårt trengs rundt om i Nordlandskommunene. Vi vet også at hvis vi utdanner folk lokalt så er sjansen langt større for at de kommer i arbeid lokalt enn dersom de må ut av fylket for å studere. For voksne studenter er ofte alternativet at de ikke studerer i det hele tatt hvis ikke det finnes tilbud som lar seg kombinere med jobb og familieliv, sier leder i Nordland SV Åshild Pettersen. 

Også flere av ingeniørstudiene ved UiT i Narvik hadde langt flere søkere enn de har studieplasser til å ta imot. 

– Nordland er helt i front i utviklingen av ny, grønn industri og de neste årene vil vi se en voldsom vekst i denne typen virksomhet både i Narvik, Mo i Rana, Mosjøen og andre steder i Nordland. Rekrutteringen av fagfolk har allerede starta, og kampen om de beste hodene vil bli tøffere i årene som kommer. Også her bør vi satse på å utdanne flere folk lokalt, og stimulere til tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsmiljøene, avslutter Refsnes.