Vegard Johan Lind-Jæger

Bli bedre kjent med vår 3.kandidat til fylkestinget, Vegard Johan Lind-Jæger.

Vegard (39) er gift og har tre gutter. Han er utdannet sykepleier og jobber med rus og psykiatri på 14. året. Tidligere har han jobbet på fiskebruk, på sykehjem, på festivaler og som lærervikar.

– Jeg har vært studentpolitiker i mange år, elevrådsleder, tidligere medlem av styret til Frelsesarmeens rusomsorg for Norge, Island og Færøyene. Jeg har vært gruppeleder for Narvik SV i 8 år, og har hatt mange verv lokalt og sentralt i partiet. For tiden sitter jeg i SVs prinsipp- og arbeidsprogramkomité nasjonalt, forteller Vegard.

– Hvorfor er du med i SV?
– Jeg er med i SV på grunn av at vi klarer å balansere det røde og det grønne. SV ser nødvendigheten av å ha med sosialpolitikk i klimapolitikken og deler mitt syn på at bolyst handler om mer enn arbeidsplasser. 

– Hva er de viktigste sakene du har fått gjennom som SV-politiker? 

 – Jeg er veldig stolt over å ha vært med på å vedta nye barneskoler i Narvik kommune. I tillegg har SV bidratt til å løfte ungdom og kulturtilbud litt og litt alle de årene jeg har vært politiker, og mange av årene før.

– Hva er dine 5 viktigste saker som du går til valg på?

  • Først og fremst vil jeg kjempe med nebb og klør for å beholde og utvikle lokalsykehusene våre og tilbudet til de som har rus- og psykiatriutfordringer.
  • Tydeligere krav til oppdrettsnæringa. Næringa må bli utslippsfri.
  • Flere yrkesfag tilgjengelig over hele fylket. Vi har verktøy til dette i Steigenmodellen, vi må bare begynne å bruke det.
  • Tilrettelegge for at flere med funksjonsnedsettelse kan benytte naturen ved å jobbe for universelt utformede friluftsområder over hele fylket
  • Gode arealdisponeringer. Vi må tenke oss godt om før vi bygger ned natur, og alltid ta hensyn til friluftsinteresser og samiske interesser

 – Har du noe verv/ hobbyer som velgerne bør vite om?
– Jakt og fiske. Ellers er jeg glad i Frisbeegolf 

 – Hva er det beste du vet?
– Jeg elsker barna mine, men en helg sammen med konemor uten apekattene er SVÆRT høyt oppe på lista. 

– Hva er det verste du vet?

– Jeg elsker ikke at det er mulig å gjøre seg rik på andres sykdom og lidelse slik dagens velferdsprofitører har anledning til. Det må vi få en slutt på.