2 av 3 i revidert for Nordland SV

Publisert av: liv-dagrunn.andreassen Publisert: 23. juni 2024
Oppdatert: 23. juni 2024
Lesetid: ca. 2 min

Hurra! Fremtidens hurtigbåt og restaurering av Blokkenvassdraget kom med på revidert nasjonalbudsjett etter initiativ fra Nordland SV.

Fylkestingsgruppa og fylkesstyret i Nordland SV
Fylkestingsgruppa og fylkesstyret.

50 mill. til fremtidens hurtigbåt

Vi tror nøkkelen til gjennomslaget er samarbeidet mellom flere fylkeslag for dette innspillet. All ære til Christian Torset for å ha initiert dette samarbeidet.

Prosjektet «Fremtidens Hurtigbåt» er gjennomført i fellesskap mellom de fire fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, FInnmark og Nordland fra 2020-2024 i to spor, energieffektive skrog og hydrogenfremdrift. Utviklingsløpet med energieffektive skrog kan vise til oppnådde energibesparelser på opptil 50%. For mange samband vil dette bety overgang til batteri, og dermed nullutslippsdrift.

PS: Hydrogenfremdrift fremstår vanskelig å realisere, og inngår ikke i dette innspillet.

Du kan lese mer om prosjektet på Nordland Fylkeskommune sin nettside.

2,5 mill. til restaurering av Blokkenvassdraget

Foto: Blokken grunneierlag v Bjarne Glad.

Blokkenvassdraget i Sortland kommune var i mange år erklært dødt, etter hundre år med industrielle inngrep, bl.a. bygging av vannkraftverk.

Restaureringen av vassdraget har gjort at vassdraget igjen er gyteområde for laks, sjøørret og sjørøye.

Prosjektet er utviklet og gjennomført i samarbeid med NINA, NVE og Miljødirektoratet, og har fått midler både fra Nordland fylkeskommune, lokalt næringsliv og KLD, gjennom statsforvalteren. Prosjektet er nybrottsarbeid, svært godt dokumentert, og beskrevet av NINA som et av de mest komplette restaureringsprosjektene i landet. Prosjektet har åpenbar overføringsverdi til andre vassdrag.

Vi gratulerer.

På nettsiden til Blokkenvassdraget finner du mye mer informasjon om dette unike prosjektet.

Sjunkhatten forlkehøgskole var nr 2 på lista

Vi søkte om 30 mill., men dessverre kom prosjektet ikke med blant de prioriterte denne gangen heller.

Nordland har en stor utfordring med ungdom i utenforskap, og en av gruppene dette gjelder er ungdom med funksjonsnedsettelser. Både Fauske kommune og Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet siden starten i 2013, og har gått inn med betydelige midler for å utvikle et barrierefritt bygg for denne gruppen. Begge parter har signalisert ønske om et spleiselag med staten. Samarbeidsavtaler også med Nord Universitet, Nordområdesenteret, Arran Lulesamisk senter og Sametinget.

Vi får glede oss over det vi i Nordland fikk til denne gangen.

Stolte over Kaski & co

Vi er mektig stolte over det SV sine knakende gode forhandlere til revidert nasjonalbudsjett har fått til.

Ikke fått med deg gjennomslagene? Du finner kortlista på SV sin nettside