Ber helseministeren om å stanse kutt i fødetilbud

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 08. desember 2022
Oppdatert: 08. desember 2022
Lesetid: ca. 2 min
Nordland SV reagerer sterkt på kutt i fødetilbudet og har nå fått med seg Nordland fylkesting om å be helseministeren gripe inn med strakstiltak.
Aase Refsnes og Åshild Pettersen står foran en hvit bakgrunn som har logoen til Nordland fylkeskommune. Bilde
Aaase Refsnes og Åshild Pettersen


– Det er viktig at Nordland Fylkesting atter en gang sier klart i fra om at dette ikke er godt nok for våre innbyggere. Vi har den siste tiden sett tydelig at både fødetilbud og andre helsetjenester både sør og nord i fylket vårt er i fare når økonomien og bemanningen i foretakene er for dårlig, sier gruppeleder for SV på Nordland fylkesting, Aase Refsnes.

Sammen med leder i Nordland SV, Åshild Pettersen skrev hun en uttalelse hvor de ber helseministeren griper inn med strakstiltak for å stanse de foreslåtte kuttene i fødetilbudet på Helgeland. Alle partier bortsett fra Frp stilte seg bak uttalelsen. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av fylkestingt.

Bakgrunnen er at foretaksstyrene rundt om i landet vurderer store kutt i fødetilbudene. Helgelandssykehuset vurderer å holde fødeavdelinger og fødestuer sommerstengt i fire måneder.  Nylig stod Nordlandssykehuset fødeavdeling på Stokmarknes fare å bli nedgradert til fødestue på grunn av mangel på bioingeniører, noe som ville ha medført at svært mange fødende i Vesterålen og Lofoten hadde måttet reise til Bodø for å få et forsvarlig fødetilbud.

Frykter konsekvensene
­­­–Jeg har forventning om at helseministeren lytter til det høyeste, folkevalgte organet i Nordland og tar grep for å trygge tilbudet til befolkninga vår. Både barselopprør, bunadsgerilja, andre kvinneorganisasjoner og fagmiljøer har over flere år ropt varsko for føde- og barselomsorgen i Norge. Allikevel ser vi at det er fødende kvinner som først får kjenne kuttene på kroppen når det strammer seg til økonomisk, det er ikke greit, sier Refsnes. 

Pettersen reagerer sterkt på kuttene, og frykter at reduserte fødetilbud vil føre til skader, stress, traumer og fødselsdepresjoner.
–Det er forjævlig at foretakene sender regninga for vanvittig pengebruk til fødende kvinner, samtidig som de altfor mange direktørene fortsetter å heve millionlønninger. Periodene med sommerstenging som har vært til nå har vært begrunnet med personell-mangel, utvidelsen som nå diskuteres i Helgelandssykehuset er en del av en sparepakke og et rent økonomisk tiltak, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Skal ikke være lønnsomt

Hun reagerer også på at fødsler i dagens finansieringsmodell klassifiseres som lite lønnsomt, og dermed står fremst på blokka når det skal kuttes.
­–Helsetjenestene til innbyggerne våre skal da ikke være lønnsomt, det skal være trygt og tilgjengelig. Det er helt klart behov for å se på andre måter å organisere sykehusene våre på. Inntil da må ministeren rett og slett gripe inn og stanse de foreslåtte kuttene i fødetilbudet i Nordland, sier Pettersen.

Dette ber fylkestinget om i uttalelsen:

Uttalelsen finner du her