Nordland SV støtter lærerstreiken

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 07. september 2022
Oppdatert: 07. september 2022
Lesetid: ca. 2 min
Vi må satse på lærerne. Skal vi få til en god skole, må myndighetene sørge for både god rekruttering til læreryrket, og gode lønns- og arbeidsvilkår slik at lærerne blir værende i yrket.
Lærere i streik ved Bodø videregående skole.De holder plakater hvor det står "Stopp tåkeleggingen KS" og "Utdanning må lønnse seg også i skolen.Bilde.
Lærere i streik ved Bodø videregående skole. Foran fra venstre: Karen Strandenæs (Utdanningsforbundet Nordland), Trond Are Fjordtun (Utdanningsforbundet Bodø), Åshild Pettersen (Nordland SV) og Viggo Albertsen (Utdanningsforbundet Nordland)

Av Åshild Pettersen, leder i Nordland SV

Ville du sendt barnet ditt til en tannlege som ikke hadde godkjent utdanning?

Svaret er sannsynligvis nei.

Skolen er en av bærebjelkene i velferdsstaten, og det er lærerne som er nøkkelen til læring og utvikling av vår mest verdifulle ressurs: barna våre.

Å sikre god rekruttering til læreryrket, både nå og i årene framover, er kjempeviktig for det generelle utdanningsnivået i Nordland. Andelen av innbyggere i Nordland som tar høyere utdanning er lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en trend vi må snu skal vi klare å rekruttere den arbeidskrafta som trengs i årene framover. I Nordland er vi til gjengjeld norgesmestere på yrkesfag og har en høy andel elever som velger disse løpene i videregående skole. Også på disse linjene er det avgjørende for kvaliteten at vi har kvalifiserte lærere i alle ledd.

Vi har en spredt skolestruktur i de videregående skolene i Nordland. Dette er nødvendig og bra for at flest mulig av ungdommene våre skal kunne gå på skole nært hjemstedet sitt. Men det medfører også noen utfordringer. Både på fylkesnivå og i kommunene har vi i dag problemer med å rekruttere nok kvalifiserte lærere. Søkertallene til lærerutdanning både i Nordland og i resten av landet er alt for lave til å møte behovet i skolene, og det er helt nødvendig at vi klarer å heve både status og attraktivitet på dette viktige yrket.

Når mange som allerede har tatt lærerutdanning etter få år velger å forlate skoleverket til fordel for andre yrker, er det også et signal om at noe er galt. Her trenger vi at KS, fylkene, kommunene og lærerorganisasjonene jobber sammen for å finne årsakene til – og løsningene på – dette problemet. Vi har ingen lærere å miste!

Vi må satse på lærerne. Skal vi få til en god skole, må myndighetene sørge for både god rekruttering til læreryrket, og gode lønns- og arbeidsvilkår slik at lærerne blir værende i yrket.

Nordland SV støtter de streikende lærerne og ønsker lykke til i kampen videre.