Nominasjonsprosessen i Nordland SV har startet

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 22. juni 2022
Oppdatert: 23. juni 2022
Lesetid: ca. 2 min
Nominasjonskomiteen i Nordland SV har startet arbeidet med å finne kandidater til fylkestingsvalget i 2023
Synes du valgkamp er moro? Kanskje du kan tenke deg å stille på en liste?

Har du lyst til å gjøre en forskjell for befolkningen i Nordland? Og bidra til å skape et grønnere og mer rettferdig Nordland? Eller kjenner du en ildsjel som være aktuell for å stille som kandidat for SV til fylkestingsvalget?

Nominasjonskomiteens oppdrag er å sette sammen et godt lag hvor det er mangfold både med hensyn til sosial/faglig bakgrunn, alder, minoriteter, kjønn, geografi, kompetanse og politisk erfaring. Komiteen er opptatt av at kandidatene har gode samarbeidsevner, god evne til å kommunisere med media, folk flest og fra talerstolen, i tillegg til vilje og mulighet til aktiv deltakelse i valgkampen.

Det skal være to runder med innspill fra lokallagene, og den første innspillsrunden har frist 1.september. Det er medlemsmøtene i lokallagene som bestemmer hvilke kandidater de ønsker å nominere til nominasjonskomiteen. Ta kontakt med lokallaget ditt dersom du ønsker å være kandidat til fylkestingsvalget eller ønsker å nominere noen i god tid før 1.september, gjerne i løpet av sommeren. Hvis du ikke vet hvem som er leder i lokallaget ditt, finner du kontaktinfoen her:  https://nordland.sv.no/vare-lokallag/

Nominasjons-og årsmøtet til Nordland SV finner sted 17-19 februar 2023, og det er nominasjonsmøtet, som består av representanter fra alle lokallagene, som tar den endelige avgjørelsen.

Her finner du oversikten over hvem som sitter i nominasjonskomiteen

Nordland SVs retningslinjer for nominasjonsprosesser i Nordland SVLast ned
Nordland SVs forventninger til kandidater som stiller til valgLast ned

Ønsker du å stille som kandidat i kommunevalget?

Er du mer interessert i å gjøre en forskjell i ditt eget nærmiljø, som å starte opp en ungdomsklubb, stoppe nedleggelsen av en skole, eller redde sårbar natur i kommunen din, kan du melde din interesse for å stå på lista til kommunevalget for SV i din kommune, her: https://www.sv.no/liste/

Lokallaget ditt vil få tilgang til lista.