– Et stort løft for filmsatsingen i Nord-Norge

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 26. april 2022
Oppdatert: 26. april 2022
Lesetid: ca. 2 min
1.mai overtar Universitetet i Tromsø ansvaret for kunst-og filmhøgskole-utdanningen i Kabelvåg. Det er SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås og fylkestingsrepresentant Kirsti Saxi stolte av og glade for.
Kirsti Saxi og Mona Fagerås står foran Nordland Kunst-og filmhøgskole i Kabelvåg. Bilde.

– Dette er et stort løft for filmsatsingen i hele Nord-Norge. Skolen er viktig for både lokalmiljøet og i nasjonal sammenheng, og er unik både film-og kunstfaglig, jubler Saxi fylkestingsrepresentant Kirsti Saxi.

Universitetet i Tromsøs virksomhetsovertagelse av Nordland kunst-og filmhøgskole tas opp på fylkestingssamlingen i Svolvær denne uken. 

– Vi har jobbet med denne saken lenge fra fylkeskommunens side, og det var en sterk vilje fra fylkeskommunen å satse på skolen. Men hverken forrige eller denne regjeringen har vagt å prioritere dette før SV fikk forhandlet det inn i statsbudsjettet før jul, sier Saxi.

Fikk gjennomslag

Etter at skolen gikk fra å være en fagskole til en høgskole, hadde ikke fylkeskommunen mulighet til å drive skolen lenger, ettersom dette ikke er en av fylkeskommunenes oppgaver. Nordland Kunst-og filmhøgskole stod derfor i fare for å bli nedlagt.  

Forutsetningen for at Universitetet i Tromsø skulle ta eierskap over kunst-og-filmhøgskolen i Kabelvåg var at staten skulle stå for studieplass-finansiering. I november ble det klart at SV fikk gjennomslag for at skolen skulle få 6 millioner kroner gjennom statsbudsjettet.

Storsatsing på film i Nord-Norge

– Jeg er utrolig glad for at SV i forhandling med regjeringen løftet denne saken. Forutsetningen for bevilgningen fra staten var at høgskolen skulle overføres til et universitet. Og fra 1.mai overtar Universitetet i Tromsø. Det var ingen andre som løftet skolen før SV fikk forhandlet dette fram. Det er vi stolte av, sier Fagerås.

Saxi forteller at fylkeskommunen har hatt en storsatsing på film i Nord-Norge. 

– I fjor ble Filmkommisjonen etablert. Produksjonen av filmer i Nord-Norge har økt, og vi har fått filmer som Kampen om Narvik og den planlagte filmen om Sulis. I takt med at filminteressen i nord øker har vi behov for at ungdom i nord har et filmstudie i nærheten. Det er dessuten viktig å løfte fram de nord-norske historiefortellingene, mener Saxi.