Uforståelig at Høyre kutter i klimamidlene

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 08. desember 2021
Oppdatert: 08. desember 2021
Lesetid: ca. 1 min
Christian Torset reagerer sterkt på at Høyre i sitt alternative budsjett kutter i klimasatsingen til fylkeskommunen.
Christian Torset på talerstolen i fylkestinget.Bilde

– Dette er ikke tiden for å kutte i klimamidler. Under klimatoppmøtet i Glasgow kom det klart fram at alle må gjøre en innsats for å hindre global oppvarming.  Da henger det ikke på greip at Høyre vil kutte klimamidlene i sitt alternative budsjett, sier Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Høyre kutter i sitt alternative budsjett klimasatsingen med totalt 1 million kroner. 

– Fylkesrådets innstilling til budsjett inneholder en historisk satsing på elektrifisering av ferger, prosjekt for utslippskutt på hurtigbåter, bygging av ladestasjoner, og en målsetning om fossilfrie bygg- og anleggsplasser. Signalet fra Høyre er derfor svært uheldig, mener Torset.

Torset peker på at fylkestinget har vedtatt å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 60% innen 2030 sammenlignet med 2016. 

– Det er fylkeskommunens oppgave å bidra til å sørge for en grønn omstilling i fylket vårt. Målsetningen er at Nordland skal være et foregangsfylke, en region som ligger i front globalt, sier Torset.

Han trekker fram at SV fikk gjennom i statsbudsjettet at anbud i fylkeskommunal ferje og båttrafikk så langt det lar seg gjøre skal baseres på nullutslippsteknologi, og at fylkeskommunen skal kompenseres for merkostnader knyttet til dette. 

– Det er derfor ingen grunn til at vi skal satse mindre på klima. Klimaregnskapet til fylkeskommunen viser dessuten at vi kan oppnå størst reduksjon av klimagassutslipp knyttet til buss, båt, ferger og bygg og infrastruktur, sier Torset.