Nullvisjon mot overgrep

Publisert av: Nordland SV Publisert: 03. mars 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 1 min
Nordland SV fikk forrige uke gjennomslag i fylkestinget for en nullvisjon mot overgrep i Nordland
En anonym person går langs en vei. Bilde
Illustrasjonsbilde.

– Jeg er glad for at et enstemmig fylkesting vil legge lista høyt for dette viktige arbeidet. Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for de som er utsatt. 33,6 % av kvinner, og 11,3% av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen

Kan bidra til mer åpenhet
Tall fra politidirektoratet viser at antall seksuelle overgrep mot barn under 16 år har økt med 3,2 prosent etter at koronakrisen traff Norge. Antall mishandlingssaker har økt med 12,5 prosent.

– Det er en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie har vist at de i snitt bruker 17, 2 år på å fortelle noen om overgrepene. Å snakke mer om dette i folkehelsearbeidet vårt kan bidra til mer åpenhet, og at det blir lettere for de som er rammet å fortelle, sier Pettersen.

Høye ambisjoner
Fylkestingsrepresentant Aase Refsnes er glad for at fylkestinget vedtok å ha høye ambisjoner for arbeidet mot overgrep, og at de skal samarbeide med alle instanser som har ansvar på dette feltet om å nå målsetningen om en nullvisjon mot overgrep i Nordland.
– Det å sette seg et mål om at ingen skal bli utsatt for overgrep er ambisiøst og da må vi jobbe systematisk og alle gode krefter må samarbeide tett i årene framover for å realisere dette målet, sier Refsnes

Her finner du selve uttalsen:

Uttalelse FT FEB 2021 – Nullvisjon mot overgrepLast ned