Distriktene frarøves utdanningstilbudene

Publisert av: Nordland SV Publisert: 26. oktober 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Nord Universitet har varslet at det ikke vil bli oppstart ved Stokmarknes i fagene barnehagelærer og personalledelse og kompetanseutvikling

Nå reagerer SV kraftig, og Sortlandsgutten Christian Torset, som er gruppeleder på fylkestinget og omtaler det som en katastrofe.

-Ja, det mener jeg ikke er et for sterkt ord. Saken handler ikke om disse fagene isolert sett, men om viljen til å tilby desentralisert utdanning i Nordland over hodet. Nesna er slaktet, og tilbudene på Stokmarknes var truet i fjor også. Nå ser vi at de nok en gang signaliserer sentralisering og kutt for distriktene, og jeg aksepterer det rett og slett ikke.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) sier seg enig

-Vi har kjempet for Nesna i årevis, men tapte dessverre den kampen. Nå er det uthuling av studiested Vesterålen og Lofoten på Stokmarknes som står på menyen, og SV sier nok en gang nei. Jeg vil følge dette opp på Stortinget hvis styret på universitet er tonedøve nok til å prøve seg på nytt. Fra før vet vi at desentralisert utdanning er viktig for å få ungdom til å etablere seg i distriktskommuner og etablerte voksne til å ta videreutdanning lokalt. Blir disse desentraliserte tilbudene borte vil det bli vanskeligere for kommuner og lokalt næringsliv å finne kvalifisert arbeidskraft. Noe som igjen betyr svekkede distriktskommuner. Nå må Nord Universitet ta sitt samfunnsansvar alvorlig.

Foreløpig er det kun snakk om et forslag, og styret tar ikke stilling til dette før neste uke, men de siste årene har Nord Universitet lagt ned flere tilbud, og kuttet spesielt i studiestedene utenfor Bodø.

Fylkesleder for Nordland SV, Åshild Pettersen, sier nok er nok, og mener det er bedre for hele fylket å invitere Universitet i Tromsø til å overta dette gode tilbudet som Stokmarknes har i dag, hvis Nord ikke er interessert i å gjøre jobben.

-Ja, det er satt på spissen, men det viktigste for oss er at det faktisk gis tilbud, ikke hvem som gjør det. Nord skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og det kan de ikke gjøre uten å gi tilbud over hele fylket.

De tre SVerne sier de vil følge opp saken på alle arenaer for å hindre kutt på Stokmarknes.