Styrk studentvelferden på Nesna!

Publisert av: Nordland SV Publisert: 17. april 2018
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
I forrige uke valgte Student i Nord å avvikle viktige studentvelferdstilbud i egen regi ved Nord Universitet Nesna med begrunnelse i lønnsomhet på studiestedet. Videre vedtok styret i Student i Nord et ønske om å få inn private aktører for å drifte velferdstilbudet.

etter forslag fra SV blen denne uttalelsen vedtatt mot fem stemmer på fylkestinget i Nordland

Nord Universitet har i sin strategi at det skal være 2000 studenter på Helgeland og 200 ansatte. Utviklingen på Helgeland og på Nesna er likevel færre studietilbud og færre studenter. Student i Nord forsterker denne utviklingen med å gi et dårligere tilbud til studenter på Helgeland da de trekker seg ut av drift og ansvar med å gjøre vedtak basert på utelukkende bedriftsøkonomiske prinsipper.

Nordland Fylkesting mener Student i Nord bør være den primære velferdsleverandøren innen høyere utdanning i fylket med utgangspunkt i den kompetanse organisasjonen har og det samfunnsoppdraget organisasjonen er gitt.

Fylkestinget i Nordland krever at Student i Nord gjøre en ny helhetlig vurdering av vedtaket om tilbud på Nesna, basert på en total økonomisk gjennomgang av alle virksomhetsområder og ikke bare legger et enkelt studiesteds økonomi til grunn.

Nordland fylkesting mener at studentvelferd i Nordland skal drives i offentlig regi av den organisasjonen som både mottar statsstøtte og semesteravgift for å drive studentvelferd. Vi reagerer på den ansvarsfraskrivelse for sin kjerneoppgave Student i Nord har gjort i sitt vedtak. Nordland og Helgeland trenger mer høgere utdanning og flere studenter og ikke færre. Lokalsamfunn og næringsliv i Nordland trenger desentraliserte tilbud og studier tilpassa voksne og vi forventer at Nord Universitet og Student i Nord bidrar til det.