Bevar en forsvarlig pleiepengeordning

Publisert av: Nordland SV Publisert: 12. oktober 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Nordland Fylkesting vedtok 11.10.17 en uttalelse der dagens pleiepengeordning kritiseres. Uttalelsen, som ble fremmet av SV, ble enstemmig vedtatt. Hovedpunktene i uttalelsen var at pleiepengene ikke må reduseres til 66% etter et år, samt at pleiepengeperioden må kunne forlenges i de tilfeller barn lider av alvorlige sykdommer over lengre tid.

Marius Jøsevold, leder i Nordland SV, kommenterer uttalelsen slik: «Det er åpenbart for oss at familier ikke kan bli skadelidende fordi de prioriterer å ta vare på barna sine. Barna er fremtiden, og vi vil ikke ha et samfunn der familier skal miste huset sitt hvis foreldrene ikke forlater sine syke barn. Regjeringen må snu, og gjenopprette en anstendig ordning som tar vare på barn og familier.» Jøsevold legger til at han tror Stortinget vil reversere regjeringens politikk, og at pleiepengene om kort tid vil være tilbake der de var før første oktober.

Uttalelsen:

Bevar en forsvarlig pleiepengeordning

Stortinget har vedtatt en omlegging av den såkalte pleiepengeordningen som trer i kraft 1.oktober 2017. Med endringen vil pleiepengene reduseres til 66 pst. av inntektsgrunnlaget etter ett år. Selv om endringen inneholder forbedringer, er kuttet en alvorlig trussel mot tryggheten til familier som allerede har nok å tenke på.

Alvorlig syke barn trenger foreldrene sine og deres omsorg og pleie, og dette bør være øverste prioritet når man vurderer ordningens innretning. Omleggingen av pleiepengeordningen har med rette skapt stor bekymring om økonomi. Når barn blir syke, må fellesskapet stille opp, og syke barns behov for pleie og omsorg bør derfor dekkes fullt ut av fellesskapet. Pleiepengeordningen bør også åpne for ny pleiepengeperiode når tiden har gått ut i de tilfeller der dette er nødvendig. Det må være barnets behov for pleie og omsorg som ligger til grunn for vurderingen av og muligheten for en ny pleiepengeperiode, ikke firkantede systemer.

I de fleste alvorlige sykdomstilfellene det her er snakk om, er det samfunnsmessig og mellommenneskelig mer verdifullt at foreldrene pleier barnet, enn at det bygges ut et institusjonelt apparat for å trygge barnets liv. Vi vil ha en politikk som gjør at folk kan leve best mulige liv når livet er som vanskeligst. Nordland fylke ber Stortinget sørge for at retten til pleiepenger ikke reduseres til 66% etter ett år.

Det må være barnets behov for pleie som avgjør, ikke foreldrenes økonomi.