Nei til suverenitetsavståelse til EUs energiregulatorbyrå, Acer

Publisert av: Nordland SV Publisert: 11. oktober 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Fylkestinget i Nordland vedtok tirsdag en uttalelse som går mot suverenitetsavståelse til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Nordland SV, som stod bak uttalelsen, er svært fornøyd med vedtaket, og leder Marius Jøsevold kommenterer uttalelsen slik: «Nordland har mye kraftforedlende industri, og er spesielt sårbar for tap av kontroll med krafta. Så lenge regulatorisk myndighet er på norske hender kan vi anta at norske interesser blir hensyntatt. Avgir vi kontroll til EU er prioriteringen med sikkerhet en annen. Acer er en trussel mot nord-norsk industri.» Uttalelsen fikk støtte fra SV, Rødt, SP, AP, KrF, Venstre, MdG, Høyre og FrP - altså enstemmig.

«Det er spesielt interessant at også Arbeiderpartiet går mot suverenitetsavståelsen,» fortsetter Jøsevold. «De av oss som har sett Nei til EUs kandidatundersøkelse vet at AP er splittet i synet på deler av EØS-samarbeidet. Hvis dette innvarsler en reell vilje i partiet til å stanse EU-tilpasningen på sentrale områder, er det et vannskille i norsk politikk. Det er ikke mulig å stanse glideflukten til medlemsskap uten Arbeiderpartiet på laget.»

Det er spesielt interessant at også Arbeiderpartiet går mot suverenitetsavståelsen, sier Marius Jøsevold, leder i Nordland SV

Jøsevold avslutter: «Når det gjelder FrP, og Høyre så blir spørsmålet om motstanden mot Acer innvarsler en mer aktiv bruk av reservasjonsretten de neste fire årene.»

UTTALELSE:
Ingen suverenitetsavståelse til EU’s energibyrå ACER.

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritania.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.