Oppdrettsnæringa må gi inntekter til kommunene

Publisert av: Nordland SV Publisert: 15. juni 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Næringskomiteen på Stortinget har blitt enig om innføring av en produksjonsavgift på ubearbeidet laks og ørret til eksport. Nordland Fylkesting har nå også stilt seg bak forslaget, som opprinnelig ble fremmet av Sosialistisk Venstrepartis næringspolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes.

Leder for Nordland SV, Marius Jøsevold, er fornøyd:
«Når laksen sendes ubearbeidet ut av landet, blir det marginalt med lokale ringvirkninger. Produksjonsavgiften sikrer at kommuner som avgir areal til oppdrett får noe igjen for det, og følger samme prinsipp som grunnrente på olje og vannkraft: Offentlige ressurser som utnyttes til næringsvirskomhet må kompenseres på en eller annen måte.»

Jøsevold understreker at avgiften er svært lav. «Prisen på laks er rundt seksti kroner per kilo, mens avgiften blir på tjuefem øre kiloet. Næringa som helhet hadde et overskudd på rundt 25 milliarder i fjor, mens avgiften utgjør rundt fire hundre millioner. Det bør være høyst overkommelig.» Inntektene fra avgifta vil gå til kommunene.

Jøsevold viser til at oppdrettsnæringa historisk har sluppet produksjonsavgift for å kunne utvikle seg, men at næringa nå er en moden industri som ikke lenger trenger denne typen spesialbehandling. «Arealene kunne eventuelt vært benyttet til annen næringsvirksomhet, derfor er det rimelig at også oppdrettsnæringa gir noe tilbake til kommunene», avslutter Jøsevold.