Tillitsvalgt-og folkevalgtsamling

Nordland SV arrangerer felles samling for alle tillitsvalgte og folkevalgte. Samlingen finner sted på Thon Hotel Nordlys i Bodø 17-18 september.

På samlingen skal vi diskutere politikk, utveksle ideer og høre på spennende innledere. Vi har spesielt fokus på erfaringsutveksling, så vi håper at dere som har vært med en stund kan benytte anledningen til å delta her og dele erfaringene deres med de som ikke har vært med i partiet så lenge.

Medlemmer med kommuner uten lokallag er spesielt invitert ettersom vi ønsker å hjelpe til med å starte opp nye lokallag.

Det kan bli gjort noen små justeringer i programmet fram til møtestart.

Praktisk informasjon

Påmeldingsfristen er 25. august. Påmeldingsskjemaet finner du her: https://forms.office.com/r/7zib8jGywQ

Samlingen blir et spleiselag mellom Nordland SV og lokallagene. Det vil si at lokallagene dekker reiseutgiftene for sine deltakere. Nordland SV dekker hotell fredag (for de som har lang reisevei) og lørdag for alle deltakerne + mat lørdag og søndag. Nordland SV dekker alle kostnader for medlemmer som bor i en kommune uten lokallag.

Denne siden oppdateres etter hvert. Lurer du på noe? Send en e-mail til nordland@sv.no