Tillitsvalgt-og folkevalgtsamling

Nordland SV arrangerer felles samling for alle tillitsvalgte og folkevalgte. Samlingen finner sted i Bodø 17-18 september.

Medlemmer med kommuner uten lokallag er spesielt invitert ettersom vi ønsker å hjelpe til med å starte opp nye lokallag. På samlingen skal vi diskutere politikk, utveksle ideer og høre på spennende innledere. Vi har spesielt fokus på erfaringsutveksling, så vi håper at dere som har vært med en stund kan benytte anledningen til å delta her og dele erfaringene deres med de som ikke har vært med i partiet så lenge.

Programmet er ikke helt spikret ennå, men så langt har vi fått bekreftet at:


Påmeldingsskjemaet finner du her: https://forms.office.com/r/7zib8jGywQ

Praktisk informasjon
Samlingen blir et spleiselag mellom Nordland SV og lokallagene. Det vil si at lokallagene dekker reiseutgiftene for sine deltakere. Nordland SV dekker hotell fredag (for de som har lang reisevei) og lørdag for alle deltakerne + mat lørdag og søndag. Nordland SV dekker alle kostnader for medlemmer som bor i en kommune uten lokallag.

Denne siden oppdateres etter hvert. Lurer du på noe? Send en e-mail til nordland@sv.no