Kyrre Didriksen

Bli bedre kjent med vår 5.kandidat til fylkestinget, Kyrre Didriksen. Han står også på lista til Bodø SV.

Kyrre (68) er gift og har voksne barn og barnebarn. Han er utdannet ingeniør og har jobbet med kommunalteknikk (vann- og avløp). Nå er han pensjonist og frilanser innenfor rådgivning/utredning. 

– Hvorfor er du med i SV?

– Først og fremst fordi jeg er sosialist. Jeg er med i SV fordi solidaritet, både nasjonal og internasjonal, fortsatt står sterkt i SV. Kampen/arbeidet for gode, trygge og forutsigbare forhold for folk er sentralt i partiet.  Samtidig har miljø og klima, som er viktig for meg, stor oppmerksomhet i partiet.  Jeg ble også med i SV fordi partiet representerte en alternativ utenrikspolitikk, blant annet med kamp mot all imperialisme. En poltikk som blant annet støttet frigjøringsbevegelser i 3. verden i deres kamp mot tidligere kolonimakter. Kampen mot all imperialisme er ikke lenger like tydelig i SV noe jeg beklager sterkt. 

– Hva er den viktigste saken du har fått gjennom som SV-politiker?
– Å få igjennom politiske saker ikke en person sitt verk. Jeg har i min lange politiske aktivitet vært med på mangt. Når SV viser hva som er oppnådd så har jeg vært med på dette hele vegen. 

Disse sakene mener Kyrre er spesielt viktige i valgprogrammet vårt:

  • Klima og miljø med overgang til utslippsfritt (fossilfritt) samfunn
  • Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping i både bygd og by
  • Trygge og gode samferdselsløsninger
  • Et raust og inkluderende samfunn 
  • Skoler der folk bor og desentralisert utdanning

Kyrre er en erfaren politiker som har hatt mang ulike verv. Han har vært lokallagsleder i Steigen SV, Lødingen SV og Bodø SV i ulike perioder og har hatt flere styreverv i de samme lagene. På 90-tallet var han leder i Nordland SV i til sammen seks år. Han har vært kommunestyremedlem i Steigen for mange år siden og bystyremedlem/gruppeleder i Bodø 1999 – 2007. Han har også erfaring fra Fagforbundet som leder i Lødingen og Tjeldsund kommunale forening samt i Bodø kommunale forening. I tillegg har han hatt verv i utenomparlamentariske organisasjoner.   

– Har du noen hobbyer som velgerne bør vite om?
– Kan være greit å vite at jeg jobber med å finne bruksmuligheter for hydrogen/hydrogenelektriske løsninger. Dette er gjerne vurdert opp mot direkte tilknytning til el-nett, eller batterielektrisk eller de klimanøytrale løsningene. Fossile (olje/gass) vurderes ikke som fremtidas løsninger.

– Hva er det beste du vet?
– Gode samtaler bygd på ulike innfallsvinkler. Også slapper jeg godt av med å se ABBA-filmen Mamma Mia.

– Hva er det verste du vet?
– Vekkerklokke og mobiltelefoner som avbryter gode samtaler.