Åshild Pettersen

Bli bedre kjent med vår 2.kandidat til fylkestinget Åshild Pettersen! Hun er også ordførerkandidaten til Leirfjord SV.

Åshild er 37 år og bor i Bardal på Helgeland sammen med samboer, 3 bonusbarn og 1 felles barn. Åshild er utdannet teaterinstruktør, med videreutdanning i økonomi og ledelse. Nå jobber hun som prosjektleder ved Stormen bibliotek.  2.kandidaten vår er en erfaren politiker.

– Jeg har sittet flere perioder i fylkesstyret i Nordland SV. Etter lokalvalget i 2015 satt jeg en periode som varaordfører i Vefsn. Jeg ble i 2017 valgt til kvinnepolitisk leder i SV nasjonalt, og satt i sentralstyret fram til våren 2019. I dette vervet jobbet jeg primært med politikkutvikling på likestillingsfeltet og kvinneorganiseringen i partiet. Vinteren 2020 ble jeg valgt til leder i Nordland SV, et verv jeg for øyeblikket er i foreldrepermisjon fra. Jeg sitter også i SVs landsstyre, forteller Åshild.

– Hvorfor ble du med i SV?

– Det var flere saksfelt som gjorde at SV ble partiet for meg, blant annet oljefritt LoVeSe, men også den feministiske politikken. Jeg bestemte meg for å bli et mer aktivt medlem da vi Høyreregjeringa la abortloven på forhandlingsbordet med KrF i 2013. Når den mest kvinnesterke regjeringen på lang tid kunne være så kvinnefiendtlig, tenkte jeg at her er det om å gjøre å få alle kvinner på dekk og engasjere seg mer. 

Hva er de viktigste sakene du har fått gjennom som SV-politiker?

– I politikken er det ingen som får gjennom noen saker på egen hånd, alt er lagarbeid. Jeg er glad for at vi i budsjettforhandlinger med regjeringa denne perioden har fått reversert flere av de usosiale kuttene forrige regjering gjorde. Både gratis SFO for 1. og 2.klassingene, og at flere får tilgang til tannlege uten at det koster skjorta, er viktige velferdsreformer som må bygges videre på. Forliket mellom SV, AP og FrP på bioteknologi i 2020 som gjorde assistert befruktning, tidlig ultralyd og NIPT-test tilgjengelig for flere var også en viktig seier for kvinnehelsa. 

– Hva er dine 5 viktigste saker som du går til valg på?

  • Et godt helse- og fødetilbud i hele Nordland – foretaksmodellen må skrotes!
  • Bygge elevboliger for å gjøre hybel-livet enklere for elever fra distriktene.
  • Billigere og grønnere kollektivtransport.
  • Videreutvikling av og rekruttering til primærnæringene, som landbruk og fiskeri.
  • Trygge hverdagsveier og rassikring av utsatte strekninger.
  • Bevare kunstfag-tilbudet i alle skole-regionene i Nordland.

– Har du noe verv/ hobbyer som velgerne bør vite om?

 Hvorvidt det er interessant for velgerne vet jeg ikke, men som mange andre ble jeg bitt av «hage-basillen» under pandemien. Nå er drivhuset basert på gjenbruk av gamle vinduer og lokalt treverk snart ferdigbygget, og jeg gleder meg til å få på plass en skikkelig kjøkkenhage til neste år. 

– Hva er det beste du vet?

– Siden jeg i perioder har mange reisedøgn, og er mye på farten, er det beste jeg vet på fritida å ha en hel helg hjemme uten noen forpliktelser på timeplanen. Lat søndag i pysj med familien og en lang, sen frokost er digg. Når kjæresten synes jeg trenger litt ekstra omsorg pleier han å komme hjem fra butikken med tørrfisk-snacks til meg, han vet hva en fiskerdatter fra Vesterålen vil ha. 

  – Hva er det verste du vet?

  – Når det blir mer prat enn handling blir jeg gjerne litt utålmodig (det kan jo være en prøvelse i politikken). Og når de rikeste og mest privilegerte vil rigge samfunnet til å gagne seg og sine på bekostning av folk flest – fellesskapet