Anniken Nylund Aasjord

Bli bedre kjent med vår 4.kandidat til fylkestinget Anniken Nylund Aasjord!

Anniken er 42 år, gift og har tre barn. Hun er utdannet samfunnsgeograf og jobber med hav- og kystforvaltning i Kystverket.

– I politikken er jeg ganske fersk, men nå står jeg som 2. kandidat for Vågan SV og som 4. kandidat til fylkestingslista for Nordland SV. På jobb er jeg tillitsvalgt for Naturviterne, sier Anniken.

– Hvorfor er du med i SV?

– Ingen andre partier er bedre for Nord-Norge enn SV. Partiet har hold fast på de sosialistiske verdiene der felleskapet står sentralt. SV er også et parti som våger å ta de vanskelige debattene f.eks. om NATO. Partiet har også tatt ansvar politisk, selv om det kanskje hadde vært lettere og mer populært å stå utenfor.

– Hva er de viktigste sakene du har fått gjennom som SV-politiker?

– Til nå har jeg blant annet deltatt i debatten i en del lokale saker, for eksempel svømmebasseng-tilbudet i Vågan der jeg har stilt spørsmålstegn ved hvordan kommunale prosesser og midler disponeres.

– Hva er dine 5 viktigste saker som du går til valg på ?

  • Arbeidet med å utbedre E10 i Lofoten og E6 Megården -Mørsvikbotn må prioriteres slik at veien bedres så raskt som mulig
  • Boligmarked og boligutbygging må reguleres og stimuleres fra det offentlige. Boliger skal bygges for at folk skal ha et godt sted å bo, ikke for at spekulanter skal tjene mest mulig penger.
  • Jobbe for bo- og blilyst i Nordland fylke slik at vi hindrer fraflytting og sørger for videre utvikling av regionen.
  • Sørge for at næringsutvikling og turisme foregår på en måte som ivaretar natur og uberørte arealer.
  • Jobbe for energieffektivisering, og bruk av for eksempel solenergi og andre energiformer, framfor tiltak som ødelegger naturområder.

Anniken er glad i friluftsliv og matlaging sammen med familien, alt fra innhøsting og prekivering av bær, sopp, tang og tare, og fiske både i salt- og ferskvann.

– Hva er det beste du vet?

– Akkurat nå drømmer jeg om å finne den perfekte steinsoppen fri for mark. Det har vært så tørt i sommer at foreløpig uteblir de.

– Hva er det verste du vet?

Noe av det verste jeg vet er maktmisbruk ovenfor folk i sårbare situasjoner.