Krever statlig kultursatsing i nord  

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 19. april 2023
Oppdatert: 19. april 2023
Lesetid: ca. 2 min
Nordland SV krever at nasjonale myndigheter tar større ansvar for kulturlivet i nord og at regjeringen som en start fullfinansierer Arktisk filharmoni.
Aase Refsnes står bak en talerstol. På talerstolen står det Nordland fylkeskommune.

– Det nordnorske kulturlivet har vært nedprioritert av Storting og regjering over mange år. La oss en gang for alle slutte å akseptere en systematisk sentralisering av norsk kultur. Regjeringen kan begynne med å fullfinansiere Arktisk filharmoni, sier SVs gruppeleder på fylkestinget Aase Refsnes.

Arktisk Filharmoni er en sentral kulturinstitusjon i nordnorsk kulturliv med 60 ansatte fordelt på Tromsø og Bodø med over 200 konserter årlig. Men mens Bergen Filharmoniske Orkester og Oslo-Filharmonien er 100 % statsfinansiert, medfinansieres Arktisk Filharmoni av vertskommunene, Tromsø og Bodø, samt Troms og Finnmark fylkeskommuner.  Til sammen bidrar disse med 30 millioner kroner som Nordland SV mener kunne vært brukt til skole, eldreomsorg eller andre kulturformål. 

Mottar kun 5 prosent
– Det er helt urimelig at ikke Arktisk filharmoni skal motta samme finansiering som de Oslo og Bergen. I dag mottar Nord-Norge kun 5 % av finansieringen til denne delen av kulturlivet, mener Refsnes.

Sammen med fylkestingsrepresentant Kurt Atle Hansen ber Refsnes derfor Nordland fylkesting om å støtte Nordland SVs forslag om at Arktisk filharmoni fullfinansieres av staten og at regjeringen snarest sikrer at kultur i nord blir prioritert på lik linje som resten av Norge.

Viktig ambassadør for Norge
Arktisk Filharmoni holder konserter over hele landet og tar et særlig ansvar gjennom tett samarbeid med Det Samiske Nasjonalteatret, Beaivváš og Sametinget. Orkesteret bidrar betydelig i arbeidet med å synliggjøre samisk musikk og kultur på norske scener. Nordland SV peker dessuten på at orkesteret i et internasjonalt perspektiv er en viktig og betydelig ambassadør for Norge.

– Utfordringene for oss som bor i nord er både at avstandene er større enn i resten av landet, at vi bor mer spredt og at vi jevnt over får tilført for lite midler til kultur. 

Arktisk Filharmoni viser til gangs at de store avstandene i nord ikke er til hinder, men at det utfordrer oss til å tenke noe annerledes, sier Refsnes.