Bekymret for den økende barnefattigdommen

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 09. desember 2022
Oppdatert: 09. desember 2022
Lesetid: ca. 2 min
Nordland Røde Kors og Nordland SV mener det haster å stoppe den økende barnefattigdommen
SVs gruppeleder på fylkestinget Aase Refsnes, daglig leder i Røde Kors Nordland Hilde-Gunn Kristiansen og SVs fylkestingsrepresentant Kirsti Saxi står foran et juletre i lokalet til Røde Kors Nordland. Kristian holder en vimpel med Røde Kors sin logo. Bilde.

I dag lever over 4000 barn i Nordland i vedvarende fattigdom. Ifølge Røde Kors Nordland, som jobber tett med barnefamilier som sliter med økonomien, er barnefattigdommen i Nordland stadig økende.

– Det er svært bekymringsverdig at stadig flere barn lever i familier med lav inntekt. Det haster å gjøre noe for å stoppe denne utviklingen nå, mener SVs gruppeleder fylkestinget Aase Refsnes.

Sammen med partikollega Kirsti Saxi besøkte hun denne uka Røde Kors Nordland for å få innspill til løsninger ettersom de tok opp fattigdomsproblematikken på fylkestinget.

I løpet av 2022 har husholdningene i snitt fått 18.000 kroner mindre å rutte med, noe som har rammet enslige forsørgere og barnefamilier spesielt hardt.

Skolen en viktig arena

–Røde Kors mener at alle barn og unge i Norge skal ha like muligheter uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Dette er ikke tilfellet i dag, fattigdom påvirker barndom og livsutsikter. Både kommunene og nasjonale myndigheter har et ansvar for å endre dette, sier Hilde Gunn Kristiansen, daglig leder i Nordland Røde Kors.

Røde Kors oppfordrer alle kommuner i fylket til å sørge for at skolen er en arena for å utjevne forskjeller, noe som innebærer at man unngår tilbud og aktiviteter i skolen som innebærer foreldrebetaling og krav om eget utstyr.

–Vi må etterstrebe tiltak som hindrer utenforskap. Det er ikke alle som har skiutstyr, egne sykler eller varme vinterklær. Skolen kan være en fantastisk arena for inkludering, muligheter og glede i oppveksten. Samtidig kan den for noen oppleves ekskluderende og et sted med utrygghet og hvor utenforskap skapes og forsterkes, sier Kristiansen.

Etterlyser støtteordninger

– I Nordland fylkeskommune har vi laget en god plan for å hindre utenforskap. Men politikere på alle nivåer er nødt til å snu alle stein for stoppe de økende forskjellene og utenforskap. Vi mener regjeringen har et særlig ansvar for å iverksette tiltak som gjør at skolen ikke blir en arena for forskjeller, mener fylkestingspolitiker Kirsti Saxi.

Gratis skolemat for alle, og gratis fritidsaktiviteter er andre tiltak som Nordland Røde Kors har erfart virker. De peker på at tilbudene må være lavterskel og langvarige. Som et eksempel trekker de fram Fellesverket, som er en møteplass for ungdom mellom 13 og 25 år som åpnes i Bodø januar.

–  Vi ønsker slike gratis lavterskeltilbud hjertelig velkommen. Røde Kors gjør en utrolig viktig jobb med å forhindre utenforskap og hjelpe barn og barnefamilier som trenger det. Men vi må også på overordnet nivå. Derfor mener vi at regjeringen bør bidra til å sikre støtteordninger som dekker oppstart og langvarig drift av gratis lavterskeltilbud for barn og unge, sier Refsnes.

Denne uken SV med seg Nordland fylkesting på en uttalelse hvor de ber regjeringen komme på banen for å stoppe barnefattigdom. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Her finner du uttalelsen