Olav Wiik Moland valgt inn i SVs samepolitiske råd

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 04. november 2022
Oppdatert: 19. november 2022
Lesetid: ca. 3 min
Den engasjerte 24-åringen er spesielt opptatt av å løfte fram samiske språk. Nå gleder hans seg til å ta fatt på sin nye rolle som samepolitisk koordinator i Nordland.
Olav Wiik Moland. Bilde.

Hovedoppgaven til SVs Samepolitiske Råd er å få det samiske perspektivet inn i partiet.

– SV skal være et bredt folkelig parti, og det er spesielt viktig å løfte fram den delen av befolkningen som historisk ikke har blitt sett, sier Moland.

Som en del av det nye vervet har 24-åringen nå rollen som samepolitisk koordinator i Nordland. Det innebærer at han skal være koordinere samepolitiske saker med de ulike samiske miljøene i Nordland.

– Det er et stort fylke, og det samiske miljøet er ikke homogent. Min oppgave blir å se helheten, beretter Moland.

Moland ble valgt inn i SVs Samepolitisk Råd under SVs samepolitiske konferanse 15.oktober.

–  Det er veldig gøy å ha fått tilliten fra den samiske delen av partiet, sier Moland, og legger til at han foreløpig er litt overveldet over sin nye rolle.

Derfor er han glad for at han har Siri K. Gaski fra Mo i Rana, som er hans vara, å spille på. I tillegg har han en god sparringspartner i Ernly Eriksen, som har hatt Molands rolle fram til nå.

Mennesket er underlagt naturen

Moland er forberedt på at det ikke alltid er enighet innad i partiet om samepolitiske saker, som for eksempel vindkraft.

– Generelt sett er vi opptatt av retten til land og vann. Dette snakket man om under det første Samiske landsmøtet i Trondheim for over 100 år siden, og vi har fortsatt en lang vei å gå. Det er flere lokale konflikter rundt kraftkrevende industrier som krever store landområder, samtidig som reindriftsarealene har blitt mindre. Det er ulike perspektiver på hvordan de ulike ressursene skal forvaltes, sier Moland.

Han forteller at ifølge urfolksperspektivet er mennesker underlagt naturen.

– Det vil si at folket ikke kan eie naturen. Dermed kan vi heller ikke selge naturen, forteller Moland

Opptatt av samiske språk og minoriteter

Det nye rådsmedlemmet er et engasjert SV-medlem som har mange jern i ilden. Til daglig jobber han i administrasjonen til Bodø 2024. På fritiden er han er styremedlem i både Bodø SV og SVs Funkisnettverk. I tillegg er han Nordland SU sin landsstyrerepresentant. For tiden jobber han med å koordinere en regional SU-konferanse i Nord-Norge.

Moland har jobbet mye med samepolitiske spørsmål i Sosialistisk Ungdom, og er en del av det samiske miljøet i Bodø. Han har også vært medlem i Samepolitisk Forum. En av de samepolitiske sakene han er mest opptatt av er å løfte fram de samiske språkene.

–Jeg ønsker løfte fram alle språkene. Det er viktig for å ta vare på språkmangfoldet vi har. Her har hele samfunnet et ansvar, mener Moland.

En annen sak Moland brenner for er minoriteter i minoriteter.

– Jeg tenker spesielt på interseksjonalitet.  Det er ekstra utfordrende å være både skeiv og samisk. Å løfte frem dette perspektivet er ekstra viktig, sier Moland engasjert.

Når det kommer til generelle SV-saker er klima noe Moland er spesielt opptatt av.

– Vi må begrense det menneskelige fotavtrykket på jorda, og forvalte ressursene på en grønnere måte, mener Moland.

Ønsker innspill fra hele fylket

Moland etter hvert mest sannsynlig få forslags-og talerett i Nordland SVs fylkesstyre, ettersom alle fylkene som omfattes av Sápmi skal ha en samepolitisk koordinator i fylkesstyret. Formelt sett er det Nordland SVs fylkesårsmøte som avgjør dette, etter innstilling fra Samepolitisk råd. Det er Moland som er innstilt av Samepolitisk Råd.

– Jeg kommer uansett til å utfordre fylkesstyret til å få fram det samiske perspektivet på flere politiske aspekter enn de tradisjonelle. Det er viktig at det samepolitiske politikken synes, og at den ikke bare blir til noe overfladisk, sier Moland.

Han ønsker gjerne å få innspill fra både medlemmer til organisasjoner om samepolitiske saker de ønsker å løft fram, og oppfordrer folk til å ta kontakt.

–Jeg bor selv i Bodø og vet hva som rører seg her, men jeg ønsker å få fram bredden i hele fylket, og ønsker å få innspill fra medlemmer fra Hattfjelldal til Andenes, sier Moland.

Olav Wiik Moland kontaktes via e-mail: olavwmoland@gmail.com eller telefon: 92 03 10 91

Her kan du lese mer om SVs Samepolitiske Forum og SVs Samepolitiske Råd.