Nordland SV krever at fødestua i Brønnøysund gjenåpnes

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 08. desember 2021
Oppdatert: 08. desember 2021
Lesetid: ca. 2 min
Aase Refsnes mener det er uholdbart at kvinner må reise fra Brønnøysund til Sandnessjøen for å føde.
Aase Refsnes på besøk på fødestua i Brønnøysund
SVs gruppeleder Aase Refsnes og lokallagslder i Brønnøy Liv Solli under et tidligere besøk på fødestua i Brønnøysund

– Stenging av ei fødestue på denne årstida, midt på hardeste vinteren i en region med lange avstander, på ei strekning der de fødende vil være avhengig av både ferjer og ambulanse for å komme seg til sykehus i tide er uholdbart, mener Aase Refsnes, SVs nye gruppeleder på fylkestinget.

Helgelandssykehuset har besluttet at det ikke skal foregå fødsler på fødestua i Brønnøysund fra nå og ut mars 2022. I denne perioden er det 40 kvinner som ventes å føde, 25 av disse er allerede planlagt for fødsel i Sandnessjøen av ulike årsaker. Da gjenstår det fortsatt 15 kvinner som nå må påregne unødig lang reisevei for å føde og kan risikere transportfødsel.

Forventer at tilbudet opprettholdes

SV tar derfor saken opp i fylkestinget denne uka. Nordland SV vil at fødestua i Brønnøysund gjenåpnes omgående og oppfordrer Helgelandssykehuset til å gå i dialog med kommunen for å kunne samarbeide om å finne løsninger på bemanningsutfordringene både på kort og lang sikt.

– Vi forventer at dette tilbudet opprettholdes slik at kvinner i Brønnøyregionen kan forvente et trygt og forutsigbart fødetilbud i årene framover, sier Åshild Pettersen, leder i Nordland SV.

Helgelandssykehuset oppgir rekrutteringsutfordringer som begrunnelse for stengingen.

– Samtidig er det sånn at følgetjenesten som de fødende har krav på skal bestå av en jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. Dersom det er umulig å bemanne en fødestue, er det da mulig å bemanne en slik følgetjeneste? spør Pettersen.

Deler Sykepleierforbundets bekymringer

Hun mener at Sykepleierforbundet ved Gjertrud Krokaa har stilt flere betimelige spørsmål knyttet til konsekvensene av stengingen. Blant annet om hvordan følgetjeneste 24/7 er tenkt løst, involvering av de tillitsvalgte, samt behovet for en konsekvens- og risikoanalyse knyttet til stenging av fødetilbudet.

– Vi deler sykepleierforbundets bekymringer og mener at det er svært viktig å opprettholde et godt og trygt tilbud til de fødende i hele Nordland, uttaler Pettersen.

Liv Solli, lokallagsleder i Brønnøy SV er glad for at saken løftes opp i fylkestinget.

– Det er en viktig at kvinner i Brønnøyregionen får et trygt og forutsigbart fødetilbud, sier Liv Solli.