Hvordan få til et rettferdig, grønt skifte i Lofoten?

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 08. september 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 3 min
Mona Fagerås, stortingspolitiker og Nordland SVs førstekandidat, forteller hvilke saker hun er mest opptatt av å få til i Lofoten. Lofotingen forteller også hvordan SVs satsing på et rettferdig, grønt skifte vil fungere her.

Mona Fagerås, stortingspolitiker og Nordland SVs førstekandidat, forteller hvilke saker hun er mest opptatt av å få til i Lofoten. Lofotingen forteller også hvordan SVs satsing på et rettferdig, grønt skifte vil fungere her.

– Jeg er opptatt av at fisken i havet skal skape arbeidsplasser og sysselsetting i Lofoten og de andre kystsamfunnene våre, akkurat som Havressursloven har fastsatt. Dessverre har vi sett at det blir færre og færre mottak på land, og at stadig større kvoter havner på færre hender, sier 1.kandidat for Nordland SV og stortingsrepresentant Mona Fagerås.

Under den sittende regjeringen har mer av verdiskapningen gått til finansinstitusjoner og kvotebaroner mens mindre har gått til kystsamfunnene.

– Nå er det viktig med konkret politikk som sikrer økt bearbeiding av fisken langs kysten og ikke eksport av ubearbeidet fisk ut av landet. SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene med leveringsplikt og bearbeidingsplikt til kystsamfunnene, og bruke deler av dette til å øke rekrutteringen til fiskeriene, sier Fagerås.

Det er folket som eier fisken

For 30 år siden ble fiskekvoter delt ut gratis til fiskere som ønsket å forbli i yrket etter at fiskeriene ble lukket. Dette har utviklet seg til et marked for privat kjøp og salg av kvoter. Økt kvotehandel har gjort at prisen på fiskekvoter har eksplodert.

– Dette går spesielt utover de unge. Når du ikke har kapasitetssterke foreldre så kan du bare glemme å komme inn i yrket. Denne utviklingen ønsker vi å snu, sier Fagerås.

SV vil grunnlovsfeste at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket og skal komme lokalbefolkningen til gode. Med SVs fiskeripolitikk regner Fagerås med at vi vil få 500 nye fiskere i nord, og over 1000 nye helårige arbeidsplasser på land.

–Vi i SV er opptatt av at det skal være en bærekraftig utvikling av fiskeriene. Derfor har vi alltid sagt nei til oljeboring i viktige havområder for fiskeri. Det er folket som eier fisken, mener Fagerås.

Satser på bærekraftig reiseliv

Før Fagerås kom inn som stortingsrepresentant for Nordland på Stortinget for fire år siden var hun fylkesråd for næring i Nordland.  I tillegg til fiskerinæringen betyr også det å legge til rette for reiselivsnæringen mye for Fagerås.

– Reiselivsnæringen bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i Lofoten. SV ønsker et bærekraftig og grønt reiseliv basert på lokal identitet, kultur og natur. På den måten blir reiselivsnæringen en viktig brikke i det grønne skiftet, sier Fagerås.

SV vil styrke markedsføringen av Norge som natur- og kulturbasert reisemål, og vil også utbedre infrastrukturen slik at det blir lettere å satse på bærekraftige helårsarbeidsplasser.

Nettopp bærekraft og klima er en viktig sak for Fagerås

– FNs klimarapport viser at vi er nødt til å ta klimakrise på alvor og er er nødt til å handle.  SV er det eneste partiet som har laget en konkret plan for hvordan vi skal kutte 70 prosent av klimautslippene innen 2030 samtidig som vi får ned de økonomiske forskjellene, forteller Mona Fagerås.

Grønn folkebonus

SV vil bedre støtteordningen for å bygge ut ladeinfrastruktur for hurtiglading i distriktene der det ikke er kommersielt lønnsomt i dag.

– Jeg kjører el-bil selv, og det går stort sett bra. Jeg har litt rekkeviddeangst innimellom, sier Fagerås, som selv bor i Lofoten.

SV vil innføre en grønn folkebonus, som vil fungere slik at de som tjener minst får de pengene de må betale i økte klimaavgifter tilbake.

– For eksempel kjører moren min en gammel Opel. Som minstepensjonist skal hun da få penger tilbake. Dette kan vi gjøre gjennom skatteseddelen, sier Fagerås.

Billigere tannlege og gratis SFO

Mange vil også få færre utgifter på andre områder med SVs politikk. SV vil innføre en tannhelsereform som gjør at det ikke vil koste mer å gå til tannlegen enn å bruke andre helsetjenester. Ettersom hun selv har jobbet som lærer, blant annet på Ballstad og Leknes skole, er Fagerås er spesielt opptatt av at SV ønsker at SFO vil bli gratis for barn i hele landet.

– I dag tusler 28 prosent av alle 6-åringene i Nordland rett hjem etter endt skoledag. Disse barna får ikke være med på leken, læringen, kultur- og fritidsaktivitetene og felleskapet som SFO gir. Derfor er det viktig å få på plass gratis SFO for alle barn, mener Fagerås.

Mona kan bli den eneste representanten fra Lofoten på Stortinget, og hun ønsker å gi Lofoten en stemme.

– SV vil dersom meningsmålingene stemmer bli en del av en ny, rødgrønn regjering. Da vil folk i Lofoten ha en inngang til korridorene til makta gjennom meg. Og den rollen er jeg svært motivert for å ta, sier Fagerås.