Krever helt ren oppdrett

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 25. august 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min
Stortingspolitiker Mona Fagerås har en klar ambisjon om at oppdrettsnæringen må bli utslippsfri.

– Havet er en viktig ressurs for oss som bor her i nord. Derfor er det viktig at vi holder det rent og fritt for forurensing, mener Fagerås, som er Nordland SVs førstekandidat til Stortinget.

I dag truer forurensing fra oppdrettsanlegg mange fjorder, mens rømt laks, sykdomssmitte og lakselus truer villaksstammene.

– Det er helt avgjørende at vi stiller strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen. SV krever at oppdrettsanlegg skal være rømningsfrie og utslippsfrie fra 2026, og vi går ikke av veien for å trekke tilbake tillatelser dersom miljøkravene brytes, sier Fagerås.

Forurenser fjorden

I 2019 fikk Ballangen Sjøfarm A/S tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til å øke biomassen i anlegget deres i Punsvik.  Norges Miljøvernforbund klaget på Fylkesmannens avgjørelse ettersom de mente at det ville bidra til økt forurensing av fjorden.

I Punsvik har ikke dette bare gått utover fjorden. Beboerne har klaget på både støy og stank fra oppdrettsanlegget og frykter at badestranda deres skal bli ødelagt av den økte forurensingen fra oppdrettsanlegget.

I 2019 ga den daværende fiskeriministeren flere oppdrettere tillatelse til å øke bio-massen i anleggende deres etter en algedød det samme året. Norges Miljøvernforbund skrev på sine hjemmesider at de så med skrekk på at det ville føre til enda større forurensing av tidligere «meget forurensede» fjorder.

Viktige arbeidsplasser

– På tross av miljøkonsekvensene har Nærings- og fiskeridepartementet nylig foreslått en ny ordning som gir oppdrettsnæringen muligheter til å ta i bruk nye arealer langs kysten vår. Vi kan ikke bidra til ytterligere vekst i oppdrettsnæringen før problemene vi har med rømming, lus og utslipp er løst, sier Fagerås bestemt.

Fagerås understreker at hun ikke vil oppdrettsnæringen til livs.

– Oppdrettsnæringen er med og skaper arbeidsplasser til tusenvis av vanlige folk rundt omkring i fylket vårt. Ikke minst i små kommuner som Steigen og Lurøy som ikke ville hatt folk igjen i kommunen sin uten denne næringas satsninger.  Det er nettopp fordi arbeidsplassene i oppdrettsnæringen betyr så mye for så mange at det haster å gjøre oppdrettsanleggene grønnere, sier Fagerås.

Mer informasjon:

Les mer om SVs oppdrettspolitikk her: https://www.sv.no/blog/a-aa/oppdrett/

Lurer du på hvilke saker Nordland SV er opptatt av? Les mer om det her: https://nordland.sv.no/2021/08/17/kjemper-for-et-mer-rettferdig-og-klimavennlig-samfunn/