Isbadet mot klimaendringer

Publisert av: Nordland SV Publisert: 21. februar 2021
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 1 min
Nordland SV ønsker at det gjøres mer for å stoppe klimaendringene. Dette ble markert med å bade i det iskalde vannet utenfor moloen i Bodø i dag.

–Vi har ropt, vi har demonstrert, og nå prøver vi en iskald tilnærming for å sette fokus på klimakrisen, et av vår tids største utfordringer, sier Åshild Pettersen, leder i Nordland SV.

Sammen med Nordland SVs nyvalgte førstekandidat til Stortingslista, Mona Fagerås, andrekandidat Christian Torset og fylkessekretær Ina Nyås Moe, løp hun derfor uti det iskalde sjøvannet ved moloen i Bodø i dag.

– Verden opplever en akutt klima- og naturkrise som kan føre til uopprettelige skader på naturen og bidra til at menneskene som lever av den blir hardt rammet. Å løse klimakrisa og stanse nedbygging av natur og dyrka mark er avgjørende for jordas livsgrunnlag. Det gjør at vi ikke kan fortsette som før, sier Pettersen.

Torsdag 25. februar både inviterer, oppfordrer og utfordrer Nordland SV alle til å bli med på den landsdekkende aksjonen Isbading mot klimaendringer.

–  Vi har som mål at Nordland skal bli et nullutslippsfylke. Da må vi sørge for at vi har verdens grønneste industri med stor evne og vilje til innovasjon og sirkulærøkonomi. Vi må produsere nok vannkraft til å elektrifisere samferdselssektoren, og se på mulighetene til å produsere hydrogen flere steder i fylket vårt, sier Pettersen.

Nordland SV vil også: