Freder distriktsmusikerordningen

Publisert av: Nordland SV Publisert: 30. november 2020
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 1 min
Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi vil ikke redusere tilskuddet til distriktsmusikerordningen
Portrettbilde av Kirsti Saxi. Bilde
Kirsti Saxi. Foto: Susanne Forsland

– I løpet av 2021 skal vi evaluere ordningen, og se på muligheter for å gjøre den bedre. Arbeidet med utforming av kriterier skal skje i tett dialog med kommunale representanter fra kommunene i Nordland, sier Saxi.

Alle mottatte budsjettsøknader for 2021 vil behandles og tildeles på samme måte som tidligere. I løpet av første kvartal 2021 vil det gjennomføres dialogmøter med vertskommunene, og i løpet av året vil man se på hvilke muligheter partene ser for seg  for å treffe enda bedre med tilbudet. Eventuelle endringer vil i så fall tre i kraft fra 1.1.2022.

– Det er ingen tvil om at distriktsmusikerne fyller en viktig funksjon for mange og gjør en svært god jobb. Ordningen har fungert siden 1986, og periodevis er det behov for å vurdere hvordan den kan bli bedre. Det vil skje her også, men vi må sikre oss at prosessen er god hvis vi skal sikre et godt resultat, sier Saxi.