Vil investere i grønn samferdsel i Narvik

Publisert av: Nordland SV Publisert: 26. november 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
SV har satt av flere millioner kroner til en rekke samferdselsprosjekter i Narvik-området og en utredning av Nord-Norgebanen i sitt alternative statsbudsjett.

– Narvik er helt sentral i transportløsningene for Nordland, siden jernbane, sjø og vei møtes nettopp her. Enorme godsmengder går gjennom Narvik. Det er på mange måter strålende at Narvik kan spille en slik rolle, men det skaper også problemer med sentrumstrafikk og for liten kapasitet på havn og jernbane, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra, som sitter i transport- og kommunikasjonsavdelingen på Stortinget.

Derfor har SV satt av 150 millioner kroner til en kapasitetsutvidelse av Narvikterminalen. Terminal-utbyggingen er en del av SVs satsing på effektive og miljøvennlig transport. SV vil bruke 30 millioner til en ny jernbanestasjon i Narvik, og har også satt av penger til dobbeltspor på Ofotbanen.

Vil få ned klimautslippene

–Vi ønsker at Narvik skal være et grønt knutepunkt for transport i nord. I dag har Ofotbanen for lite kapasitet til å dekke fremtidige transportbehov. Dobbeltsporet vil løse denne utfordringen. Samtidig vil det bidra til klimautslippene vil gå ned ettersom færre varer vil bli fraktet langs veiene, sier leder for Nordland SV, Åshild Pettersen.

SV lokalt har lenge kjempet for å øke kapasiteten på Ofotbanen.

–Jeg er veldig glad for at SV har prioritert disse innspillene. Dette lover godt for ei ny rød-grønn regjering hvor SV kan følge opp disse viktige sakene for Narvik.  Vi er ved et metningspunkt nå. Mer kapasitet på Narvikterminalen og Narvik stasjon er helt avgjørende for mer miljøvennlig transport, sier lokallagsleder Ragne Johnsen Megård.

Nord-Norgebanen på prioriteringslista

SV ønsker i tillegg å bruke penger på en utredning av Nord-Norgebanen.

– Kampen for å få mer jernbane i nord tar dessverre alt for lang tid, men vi gir oss aldri. Ny stasjon i Narvik, dobbeltspor på Ofotbanen, og snarlig realisering av Nord-Norgebanen er alle sammen prioriterte prosjekt for SV, sier gruppeleder for SV i Nordland fylkesting Christian Torset.

– Vi som har sittet i programkomiteen til SV har vært fullstendig enig om dette. Det er skrevet inn i programmet, inn i alternativt budsjett, og det kommer til å stå høyt på kravlista vår ved et eventuelt regjeringsskifte. Gods skal over på skinner og kjøl, og jernbane skal bli ryggraden i transportsystemet nordover, sier Torset.

Her finner du SVs alternative statsbudsjett

Foto av Arne Nævra: Marius Nyheim Kristoffersen