SV vil realisere hydrogeneventyret

Publisert av: Nordland SV Publisert: 09. november 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 3 min
I forrige uke kom nyheten om at det blir stilt krav om bruk av hydrogen (eller biogass) på Vestfjordferga. Det er et stort skritt i riktig retning, både for å redusere klimagassutslipp, og for å sette i gang storstilt industriell produksjon av hydrogen i Norge.

Av Christian Torset, gruppeleder for SV på Nordland Fylkesting

Hydrogen har den fordelen at den er en meget god energibærer, samtidig som den kun gir vann som restprodukt etter forbrenning. Den må i likhet med bensin eller elektrisitet behandles med forsiktighet, men er under normale omstendigheter like trygg som alternativene. I tillegg – og kanskje vel så viktig – vil hydrogenproduksjon gi arbeidsplasser basert på lokal vannkraft.

Biogass blir også et viktig element i den grønne omstillingen av landet, men vi er ennå ikke der at det kan leveres trygt og forutsigbart i de kvanta som trenges, med lokal produksjon. Elektrolyse av hydrogen er til sammenligning moden teknologi, og produksjonen kan i løpet av kort tid settes i gang i Glomfjord.

Nordland må bli en foregangsregion

Bruk av hydrogen i samferdsel og industri vil bidra til teknologiutvikling, og vil bruke våre naturlige fortrinn til å løse våre lokale utfordringer. I Nordland er vi i full gang med å elektrifisere fergene, men f.eks. Vestfjordsambandet er for langt til at man kan drive kun på batterier. I stedet for et stort batteri, kan man velge et lite batteri, en hydrogentank og en brenselcelle som produserer strøm. Hvis hydrogenet er produsert på vannkraft, vil man da få hundre prosent utslippsfri fergedrift, og støtte opp om etablering av Nordland som landets grønneste fylke.

For det er dit vi skal: Nordland må bli en foregangsregion ikke bare i Norge, men i hele verden. Vi har store avstander, og dermed høy motivasjon for å utnytte ny, grønn teknologi. Vi har vannkraft til både elbiler, elbusser, el-ferger, el-sjarker, el- (eller hydrogen-) fly, samt hydrogenproduksjon. Vi har et reiseliv som har alt å tjene på et grønt fylke. Vi har en industri som allerede er blant verdens grønneste.

Vi har altså teknologien, kompetansen, og alt vi trenger til å bli et nullutslipssfylke – før alle andre. Til det trenger vi også hydrogen.

Vil satse på grønn industri

Satsingen på hydrogen er avhengig av flere ting, men først og fremst etterspørsel. Langsiktige kontrakter om leveranse av hydrogen til f.eks. Vestfjordferga vil kickstarte en industri som vil gi et grønt alternativ til klimaskadelig diesedrift. På fylkesnivå bør vi snarest få i gang hydrogendrift på utvalgte samband, og også Nordlandsbanen kan (og bør) utredes for hybridelektrisk drift, med hydrogen som førstevalg. Det vil gi en etterspørsel som er stor nok til å gi skaleringsfordeler, og dermed konkurransekraft.

I industrien er det også et ønske om å ta steget vekk fra CO2-fella. Celsa i Mo i Rana er langt fremme, og ønsker å produsere grønnere stål. Ett tonn grønt hydrogen til erstatning for dagens brensel, vil kunne redusere CO2-utslippet fra stålproduksjonen med hele ti tonn! En så fremtidsrettet og miljøvennlig tankegang bør alle kunne støtte opp om.

–Vi må gå inn med tung støtte

Dessverre ser vi at mange satser på at de ulike miljøene selv skal løse flokene som følger av omstillingen til et grønnere samfunn. Så passive kan vi rett og slett ikke være. Vi må gå inn med tung støtte, både med rene penger, og med andre virkemidler. SVs nye program foreslår bl.a. et Hydrogenfond på minst en milliard, som prosjekter som det Celsa holder på med skal kunne søke på. I tillegg bør staten skreddersy anbud for å gi fødselshjelp til hydrogen som førstevalg der batteri eller elektrifisering ikke lar seg gjøre. Det bør også gis investeringstilskudd til elektrolysører, og man bør gi driftsstøtte etter prinsippet om differansekontrakter for å kompensere for en større del av CO2-kuttene enn i dag. En rekke andre tiltak kan bli nødvendig i en oppstartsperiode, og vi bør ikke nøle med å ta dem i bruk.

Vi trenger aktiv næringspolitikk for å få det grønne skiftet i gang, og SV har allerede utformet et program som ønsker fremtida velkommen til Nordland og resten av landet. Med enorme vannkraftressurser og industrimiljøer med stå-på-vilje og fremtidstro over hele fylket, er egentlig jobben til oss politikere enkel: Vi må trykke på knappen og si «Go!»