Stortinget bør slutte seg til forbudet mot atomvåpen

Publisert av: Nordland SV Publisert: 27. oktober 2020
Oppdatert: 29. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min
Nordland SV mener det er å tide at Norge slutter seg til FN-traktaten om et internasjonalt forbud mot atomvåpen (TPNW). Derfor fremmer partiet et eget forslag om dette i Nordland fylkesting i morgen.
Grafikk med teksten forby atomvåpen.

Gruppeleder for SV, Christian Torset, mener det er viktig at Norge slutter seg til FN-traktaten.

–Norge har gått foran i kampen mot landminer og vunnet. Vi gikk foran i kampen mot klasevåpen, og vi vant. Nå er det på tide at verden sier nei til atomvåpen. Det er verdt å merke seg at alle andre masseødeleggelsesvåpen, kjemiske og biologiske, allerede er forbudt, sier Torset.

50 land har ratifisert traktaten

I juli 2017 vedtok et flertall på 122 av FNs medlemsland en traktat som forbyr atomvåpen globalt. Traktaten ble vedtatt å tre i kraft som internasjonal lov når femti medlemsland hadde signert og ratifisert avtalen. 24. oktober skjedde dette da Honduras ratifiserte avtalen, og den ble en del av folkeretten.

Som en reaksjon på dette vil SV onsdag komme med en uttalelse i fylkestinget i Nordland om at fylkestinget skal be Stortinget om å slutte seg til FN-traktaten om internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Nato-medlemskapet står ikke i veien

Gruppelederen mener argumentet om at Nato-medlemskapet står i veien ikke holder.

– Nei, det holder ikke. Norge har allerede forbud mot atomvåpen på norsk jord, så ingen Nato-land kan legge til kai med skip, eller lande på norske flyplasser med fly som bærer atomvåpen. Forbudet vi fremmer er en utvidelse av det eksisterende forbudet hvor vi sier at vi aldri skal utvikle, lagre eller bruke atomvåpen. Hvem er det som egentlig mener vi trenger handlingsrom til å gjøre det? spør Torset.

Strider mot menneskerettighetene

Leder for Nordland SV, Åshild Pettersen, sier seg enig:

– Atomvåpen skiller ikke mellom barn og voksne eller sivile og stridende parter, og rammer sykehus og krigsmateriell likt. Dette strider mot menneskerettighetene og krigens regler, og det må vi si klart ifra om. Vi håper å få støtte fra fylkestinget til å si nei til atomvåpen, sier Pettersen.