Sentraliseringen av studietilbudet i Nordland har gått for langt

Publisert av: Nordland SV Publisert: 27. oktober 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Christian Torset, gruppeleder for SV i fylkestinget mener at Nord Universitet må si nei til å redusere utdanningstilbudet på Stokmarknes

–Vi har stor mangel på studietilbud, og mange som vil ta utdanning. Da gir det liten mening at Nord fraskriver seg sitt samfunnsansvar ved å kutte i tilbudene. Jo færre tilbud som er tilgjengelig, jo større sjanse er det for at de som vil studere flytter vekk. Når de først flytter fra distriktet, går ferden like gjerne til Oslo som til Bodø. På den måten undergraves befolkningsveksten og hele samfunnsutviklinga, sier Torset.

–SV mener sentraliseringa av studietilbudet i Nordland har gått for langt, noe tidligere kutt på Stokmarknes og spesielt nedleggelsen av Campus Nesna er eksempler på, sier Torset.

Onsdag vil SV fremme denne uttalelsen i fylkestinget om Nord Universitet sitt studietilbud på Stokmarknes:

«Over tid undergraver stadige reduksjoner i utdanningstilbudet muligheten til utvikling og vekst i hele fylket, ikke bare lokalt. På denne bakgrunn ber Nordland fylkesting om at Nord Universitet vurderer nøye om det er klokt å redusere utdanningstilbudet på Stokmarknes ytterligere»

Uttalelsen kommer som en reaksjon på et forslag om kutt i tilbudet, som styret i Nord skal behandle denne uka. Hvis styret går for forslaget, vil det bety at studiene Barnehagelærerutdanning, samt Personalledelse og Kompetanseutvikling ikke vil startes opp.