Ingen satsing på Nordland

Publisert av: Nordland SV Publisert: 13. oktober 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
I går la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Dessverre var ikke dette et budsjett for å bygge framtidas Nordland.

Gjennom å kutte 48 millioner i de regionale utviklingsmidlene til Nordland forhindrer regjeringa viktige utviklingstiltak i Nordland.

— Dette er penger fylket bruker til viktige infrastruktur og utviklingstiltak i Nordland. Et godt eksempel er omstillingsmidler som er brukt eksempelvis i Bindal, i Meløy og på Andøya når hjørnesteinsbedrifter blir nedlagt. Denne typen tiltak blir det nærmest umulig å finansiere i framtida, sier Marius Jøsevold, leder i Nordland SV.

Jøsevold er opptatt av at i tillegg til den dårlige sosiale profilen i budsjettet, med økende barnehagepriser og skattekutt til de rikeste er det også kutt i viktige distriktstiltak.

— Denne regjeringa er i større og større grad ei regjering for de som har mest i de største byene. Et godt eksempel på dette er at støtten til fiskerihavner blir redusert med omtrent 50%. I fjor brukte Norge 60 millioner på å utvikle viktige fiskerihavner, nå foreslår regjeringa kun litt over 30 millioner. Det betyr at viktige havneutbygginger blir satt på vent. Et godt eksempel på dette er Andenes. De får nå ikke tilskudd til å utvikle fiskerihavna samtidig som samfunnet der skriker etter omstilling og utvikling.

— Vi vil jobbe for at Stortinget skal endre dette sier Jøsevold.

De fleste kommunene i Nordland får dårligere råd til skole og eldreomsorg til neste år. Dersom vi regner inn forventa prisstigning vil 31 av 44 nordlandskommuner i realiteten ha mindre penger til rådighet i 2018 enn i 2017. Mange kommuner er allerede hardt presset økonomisk, og med en realnedgang i kommuneøkonomien vil det sannsynligvis måtte gå ut over tjenestetilbudet.

— Jeg er glad for at Nordland SV nå er representert på Stortinget igjen. Det gir oss en viktig stemme inn for å prøve å få gjort noe med dette, avslutter Jøsevold.