La kvotene tilfalle kysten

Publisert av: Nordland SV Publisert: 14. juni 2017
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Nordland SV fremmet tirsdag en uttalelse om hjemfall av torskekvoter til Nordland Fylkesting, men ble nedstemt. «Dette er et utslag av handlingslammelse», sier Marius Jøsevold, leder for Nordland SV. «Frp har foreslått å gi de pliktbundne kvotene til trålerne,og stryke alle forpliktelser, noe som er helt horribelt, og som heldigvis ble stanset i Stortinget. AP vil på sin side flikke på pliktene, uten å gjøre noe med de fundamentale problemene. Kun SV har en løsning som fungerer.»

Jøsevold henviser til Havressursloven, som skal regulere utnyttelse av marine ressurser. I §1 stilles det krav om at fiskeriene skal komme kysten til gode i form av arbeidsplasser og bosetting. «Loven er tindrende klar på at det er kysten som skal tjene på fisket, ikke trålredere, slik det er i dag», sier stortingskandidaten.

En del av bakgrunnen for problemene med pliktordningen er utstrakt bruk av dispensasjoner. I følge deltakerloven skal kun aktive fiskere få kvoter, men dette kravet er gradvis svekket. Også leveringsplikten er undergravd, er omgjort til tilbudsplikt. Jøsevold viser til at bare ti prosent av leveringspliktige kvoter faktisk leveres slik de skal.

«Hele pliktordningen er moden for skraphaugen. At fylkestinget ikke støtter dette, er et politisk spill, der hjemfall av torskekvoter stemmes ned fordi det er valg i år. Fiskeripolitikken har vært nedprioritert i mange år, og når SV presenterer politikk som vil sikre kystsamfunnene vekst og aktivitet, risikerer de andre partiene å fremstå som passive. Det bør folk merke seg, og huske når valgdagen kommer.»