Løftebrudd om generalinspektoratet i langtidsplanen for forsvaret

Publisert av: Nordland SV Publisert: 19. juni 2016
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Det var en del av «avtalen» i forbindelse med at kampflybasen ble lagt til Ørlandet heller enn Bodø at generalinspektoratet for luftforsvaret skulle til Bodø. -- Når regjeringa nå går bort fra dette er det et uventet og kraftig løftebrudd, sier Marius Jøsevold, leder i Nordland SV.

 

Stortinget gjorde et klart vedtak om å flytte generalinspektoratet fra Rygge til Bodø. — Bodø betaler nå dobbel pris for innføringa av flyseteavgift, det blir dyrere å fly samtidig som regjeringens behov for å styrke Rygge gjør at Bodø ikke får generalinspektoratet, hevder Jøsevold. Han mener at så lenge regjeringen ikke kan frambringe en bedre begrunnelse for dette enn «en samlet vurdering» så tyder det på utenforliggende årsaker. –Dette vil vi ikke akseptere.

I langtidsplanen foreslår regjeringa å legge ned Andøya flystasjon til fordel for Evenes der nye overvåkingsfly skal plasseres. Det vil få store konsekvenser for lokalsamfunnet. — Det er mange arbeidsplasser som forvinner nå, sier Jøsevold. Vi er tvilende til at dette kan være rett ressursbruk med tanke på at det nettopp er brukt en halv milliard på å oppruste Andøya flystasjon.