Nedlegging av skattekontor er nok et sentraliseringstiltak

Publisert av: Nordland SV Publisert: 08. juni 2016
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Finansminister Siv Jensen ønsker å legge ned fem skattekontor i Nordland. Dette er i realiteten en oppsigelse av 32 ansatte og er ei gedigen sentralisering.

På bestilling fra finansministeren har Skatteetaten utredet ny struktur for landets skattekontorer. Resultatet er for Nordlands del nedslående. Hele fem kontorer er foreslått nedlagt: Andenes, Fauske, Meløy, Vefsn og Brønnøysund, med tilsammen 32 ansatte, skal alle legges ned. De ansatte får tilbud om overflytting til andre skattekontor.

– Dette rammer lokalbefolkningen, kvaliteten på tjenestene, kommunene som mister arbeidsplasser, og det rammer de ansatte. Regjeringens ideologiske sentraliseringstvang tar ikke hensyn til virkeligheten. Dette er ikke en endring som tjener noen fornuftig hensikt, sier Marius Jøsevold, gruppeleder for Nordland SV på fylkestinget.

Avstandene er i flere tilfeller store, og signaler fra enkelte ansatte er at Skatteetaten vil miste erfarne medarbeidere. For de ansatte på Andenes blir det tjue mil kjøring til og fra jobb, og for de ansatte i Brønnøysund er reisetiden helt oppe i seks timer per dag.

– Alle skjønner at dette i realiteten er oppsigelser, sier Jøsevold. De ansatte er taperne, men de er ikke alene. Kunnskapsarbeidsplasser er mangelvare i Nord-Norge, og de rammede kommunene lider et stort tap her. I tillegg vil dette ramme kvaliteten på tjenestene, ved at høykompetente og samkjørte fagmiljø legges ned.

Regjeringen begrunner omstruktureringen med mer av kontakten med skattekontorene foregår på nettet, og med forventede innsparinger. Jøsevold fnyser av begrunnelsen.

– Forestill deg som skattyter å måtte kjøre i seks timer for å få utlevert skattekort, eller for å få svar på et komplisert spørsmål som ikke egner seg for internett eller telefon. Og innsparinger? Selv ikke på skattekontoret handler absolutt alt om penger, avslutter Jøsevold.»

I tillegg gjør jo internett og elektronisk kommunikasjon det enklere for skattekontor å samarbeide uten å være samlokalisert. — Akuurat som borgeren sin kontakt med skatteetaten nå for en stor del foregår elektronisk, så kan også staten utnytte denne teknologien til å spre, heller enn å sentralisere sin virksomhet, hevder Jøsevold. — Vi forventer at staten når tar i bruk teknologien for å behalde desentraliserte arbeidsplasser heller enn å fjerne dem.