SV sikret penger til laksetrapper

Publisert av: Ina Nyås Moe Publisert: 14. juni 2022
Oppdatert: 14. juni 2022
Lesetid: ca. 2 min
SV sikret 14 millioner til arbeidet med laksetrapper i Vefsna og Beiarelva i revidert statsbudsjett for 2022.
kollasj med portrettbilde av Mona Fagerås og Åshild Pettersen

–  Vernet av Vefsna var en kjempeseier, og nå må vi gjøre vårt for å få laksen tilbake i elva. Vi er veldig glade for å ha fått dette prosjektet inn i revidert budsjett. Trappene er viktige for å få elva tilbake til opprinnelig stand. Vefsnavassdraget har potensiale til å igjen bli en fiske-destinasjon i virkelig verdensklasse, og vi ser at reiselivet i området er klare for å ta imot mer besøk og tilby flotte opplevelser i og rundt vassdraget, sier Stortingsrepresentant fra Nordland, Mona Fagerås.

Etter flere års omfattende rotenonbehandling er elva nå friskmeldt, og det haster å få på plass laksetrappene. Nylig ble også Vefsna regionalpark etablert, som et ledd i den videre forvaltningen av området.

–  Dette er en sak som Nordland SV har løftet fram, og som SV har prioritert i sine alternative statsbudsjetter i flere runder, og vi er veldig glade for gjennomslag. Det skjer mye spennende på reiselivsfronten i Vefsnaregionen for tida, og et friskmeldt og istandsatt Vefsnavassdrag vil bidra til ytterligere vekst i denne næringa. Det å få ferdigstilt trappene i hele vassdraget er også en god investering i framtida til den nordatlantiske villaksen, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

– Midler til Beiarelva er også en viktig miljø-seier for SV i forhandlingene om revidert budsjett. Elva og vannføringa bærer preg av flere kraftutbygginger, og bygging av disse trappene vil være positivt for fiskevelferden i vassdraget. Det lokale engasjementet har vært stort, og vi har lytta til innspillene vi har fått, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.

 Det er stort engasjement lokalt for å få bygget laksetrappene, og det er også samlet inn midler til oppstart gjennom et lokalt spleiselag. Beiarn kommune har en klar ambisjon om å forskuttere de statlige midlene så snart tilsagn om fullfinansiering er på plass.

– Vi har lytta til det lokale engasjementet, og er veldig glade for at Nordland SV med dette har fått gjennomslag for å gi midler til dette prosjektet. Å få på plass disse trappene vil øke smoltproduksjonen og være positivt både for den nordatlantiske villaksen, sjøørret og sjørøye. Økte fiskebestander som følge av økt gyting vil også gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet på lengre sikt, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.