Yngve Skei

Ordførerkandidat for Dønna SV

Ordførerkandidat for Dønna SV

Navn: Yngve Skei

Alder: 62

Bosted: Solfjellsjøen, i Dønna kommune

Hjertesaker: Oppvekst, kultur og psykisk helse.

Hvorfor stiller du til valg for Dønna SV?

Jeg har vært med lenge og har mye erfaring fra politisk arbeid. Det kan være en styrke når vi også har med på laget unge politikere både med og uten erfaring fra politisk arbeid. Det bør også være et godt utgangspunkt for å sikre kontinuitet og rekruttering for framtida.

Jeg er oppriktig stolt over det vi har fått til på flere områder og den rolle Dønna SV har hatt i Dønnapolitikken, og denne gode utviklingen vil jeg være med på en periode til.

Kulturlivet trenger dedikerte politikere som skjønner nødvendigheten av satsing på kultur.

Hva vil du jobbe med dersom du blir valgt?

Psykisk helse

Lokalpolitisk styring er langt å foretrekke framfor sentraldirigering fra hovedstaden. Vettet er likelig fordelt ut over landet. Derfor er jeg også tilhenger av å få mest mulig av de økonomiske midlene fra staten som frie midler som kommunen i utgangspunktet kan brukes fritt ut fra lokale prioriteringer. 

Likevel ser vi at enkelte svake grupper sliter med å nå fram i prioriteringene, og kommer for dårlig ut. Det gjelder særlig psykisk helse og rus, som har få som står på barrikaden. Her mener jeg staten bør øremerke midler til kommunene slik at en sikrer et anstendig tilbud.

Boligfinansiering

Boligfinansiering i distriktskommunene har stoppet omtrent opp. Det er nesten umulig å finansiere nybygging av boliger for unge etablerte selv om de har fast arbeid og alminnelig god inntekt. Bankene krever så stor egenandel at få kan oppfylle. Verdisettingen av boliger er slik at du taper 1,5 mill når du setter nøkkelen i døra. Det er på høy tid at vi rigger Husbanken til å møte denne utfordringen.

Og når du bor i en utkant, er samferdselspolitikk selve livsnerven, og ferje- og hurtigbåtruter en uforbikommelighet! 

Hvorfor burde folk i Dønna stemme på SV?

Kommuneplanleggingen må være til det beste for alle. Sterke egeninteresser skal ikke styre kommunens utvikling. Hensynet til miljø og alles trivsel må avgjøre planlegginga av Dønnasamfunnet.

Disse hensyn ligger til grunn når SV vurderer utbyggingssaker eller andre planleggingsspørsmål i kommunen. Tilgangen til kommunale tjenester på kommunehuset må bedres ved bygging av heis.

Dønna SV mener at folk må ha innflytelse når viktige saker i nærmiljøet skal besluttes. Vi ønsker at de som bruker kommunale tjenester skal få være med å bestemme hvordan de skal se ut. Dønna SV arbeider for enn åpen kommune, der lokale krefter og interessegrupper bruker politikerne for å skape et bedre lokalsamfunn. Her har vi mye å gå på i Dønna kommune.

De 4 HALD-kommunene har funnet fram til mange områder vi naturlig kan samarbeide om. Dønna SV mener at kommunereformen bygger på en bløff om at tjenestene i en stor kommune vil bli bedre enn vi har i Dønna i dag. Dønnas befolkning sa klart nei til kommunesammenslåing i lag med Dønna SV.  Vi ser at kommunens muligheter til å få budsjetter i balanse, er sterkt reduserte med regjeringens skattepolitikk.  Kanskje blir vi tvunget sammen.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg er halvveis pensjonist, «halvveis» fordi jeg er så voksen at jeg har oppnådd fiskerpensjon, men er fortsatt aktiv som fisker.  Likevel gjør det at jeg kan ta meg litt bedre tid innimellom sesongene til å drive med politikk. I fritida tar jeg gjerne med familie eller venner på en båttur med matauk og filetering, eller går til fjells på jakt etter bær, fisk, sopp eller andre ferdaminne. 

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Deling eller fordeling har bestandig hatt et stort fokus i både mitt politiske og upolitiske liv. Helt fra jeg forsto hvorfor bestefar min ofte stilte spørsmålet ved søndagsmiddagen «kor mange kjøttkaker er der pr snute?» Han ville ha klarhet i hva han hadde å forholde seg til, og ikke risikere å ta en uforholdsmessig andel, at det rakk til alle. Dette er også den viktigste politiske oppgaven lokalt, men også globalt. Derfor er jeg glad i slagordet: Del godene!

Internasjonal solidaritet er en sak som alltid har stått meg nær, og derfor er det vanskelig å akseptere dagens regjering og deres folkefiendtlige innvandringspolitikk.

Les mer om hva Yngve og Dønna SV går til valg på her