Wivian Horseng

Ordførerkandidat for Hemnes SV

Navn: Wivian Mediå Horseng

Alder: 60 år

Bosted: Hemnesberget

Hjertesak: Barn og unge og miljø

.

Hvorfor stiller du til valg for Hemnes SV?

SV jobber for et mer rettferdig samfunn, og grunnleggende samfunnsressurser skal eies og forvaltes av fellesskapet. Som kommunestyrerepresentant har man mulighet til å sette fokus på viktige saker som velferd og miljø. SV jobber for at barn og unge skal ha best mulige oppvekstvilkår, og vi støtter Hemnes ungdomsråd/Ung i Hemnes og satsingen på deres arbeid med rusproblematikk, psykisk helse og fritidstilbud. Vi vil ha kommunepsykolog i 100% stilling på plass nå. Vi vil ha hele stillinger i kommunen folk kan leve av,  og da spesielt i omsorgssektoren. Vi jobber mot barnefattigdom, og foreslår å ikke lenger beregne barnetrygd som inntekt for barnefamilier som er avhengige av sosialstønad.  SV vil sette fokus på utslipp både i landbruket og i næringslivet, og at kommunen selv må tenke miljø ved innkjøp av maskiner og biler. Vi er imot oppdrett i våre fjorder.

Hvorfor skal folk i Hemnes stemme på deg?

Jeg mener SV har den beste politikken både når det gjelder velferd og miljø. Hemnes SV er for at vi skal bestå som egen kommune, og vil jobbe for dette. Vi vil ikke at tjenestetilbud sentraliseres og kanskje flyttes til nabokommunen.  Hemnes SV har i denne kommunestyreperioden hatt 2 representanter. Vi håper på å få inn flere i den neste. Desto flere representanter vi får inn i kommunestyret, desto mer innflytelse kan vi få og få mer gjennomslag for vår politikk.

Hvem er du utenfor politikken?

Utenfor politikken jobber jeg på Helgelandssykehuset i Mo i Rana, i Ambulant akutteam, psykiatri. Det er en spennende og krevende jobb jeg trives i. Jeg er gift, bor på Hemnesberget i eget hus. Har 2 voksne barn og et barnebarn, og 3 bonusbarn som er godt voksne og som har barn.  I fritiden bruker jeg mye tid på politikk. Synger i damekoret HeKS, og er mye på tur med hunden min.

Les mer om hva Wivian og Hemnes SV går til valg på her