Vegard Lind-Jæger

Ordførerkandidat for Narvik SV

Navn: Vegard Johan Lind-Jæger

Bosted: Narvik

Alder: 35

Hjertesak: Redusere forskjellene i samfunnet

.

Hvorfor stiller du til valg for Narvik SV?

Jeg ønsker at vi skal ta i bruk hele nykommunen og bygge en ny kommune for de mange, ikke for de få. Levende lokalsamfunn er viktig for Narvik SV og for folkene som bor der. Vi trenger befolkningsvekst for å møte morgendagens utfordringer. Da må vi jobbe for bærekraftig næringsutvikling, gode skoler og ikke minst bolyst i hele kommunen.

Hva vil du jobbe for dersom du blir ordfører?

Hvis jeg blir valgt til ordfører vil jeg jobbe for at hensynet til miljø og folkehelse får en mye større plass i det kommunale arbeidet og ikke minst i den kommunale planleggingen. Realiteten er at reduksjonen i klimagassutslipp må skje i kommunene. Hvis vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen er vi helt avhengig av at vi gjør gode vedtak for å redusere klimagassutslippene lokalt og der kan vi i Narvik bli mye bedre. Videre ønsker jeg å jobbe for at Narvik kommune skal bli et fyrtårn for åpenhet og innsikt. Når vi nå bygger en større kommune må vi bygge tillit til innbyggerne og dette fordrer at vi spiller med åpne kort og inkluderer befolkningen i beslutningene som tas.

Hvorfor burde folk i Narvik kommune stemme på deg 9. september?

SV tar klimakrisen på alvor og arbeider for å redusere forskjellene i samfunnet. Vi jobber for et likestilt samfunn der alle får anledning til å delta uavhengig av kjønn, legning, funksjonsnedsettelse eller etnisitet. Vi trenger alle hvis vi skal lykkes. Levende lokalsamfunn er viktig for Narvik by og Narvik by er viktig for lokalsamfunnene.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg jobber som sykepleier i den kommunale rus og psykiatritjenesten. Ellers blir det så mye familietid som mulig.

I tillegg er jeg, som etternavnet mitt tilsier, jeger. Jeg lader batteriene mine med jakt fiske og friluftsliv. Ellers er jeg en ganske hjemmekjær fyr og liker å holde på i hagen.

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Da kommer vi tilbake til å redusere forskjellene i samfunnet. Jeg blir mektig provosert av at vi opplever en dreining i samfunnet fra fellesskap til individ styrt av dagens regjering. Det sier seg selv at vi ikke kan opprettholde og styrke velferdssamfunnet samtidig som vi kutter i skattene til de som har mest. Skatteseddelen er det mest sosialt utjevnende vi har og hvis alle skal ha det godt må alle bidra.

Les mer om hva Vegard og Narvik SV går til valg på her