Tone Ellingsen

Ordførerkandidat for Hamarøy SV

Navn: Tone Ellingsen

Alder.: 46

Bosted: Drag

.

.

Hvorfor burde folk på Hamarøy stemme SV 9. september?

Det er på tide med SV politikk, der vi kan vise at et varmt og innkluderende samfunn skaper trivsel og bolyst i vår kommune. Vi skal jobbe for en god og realistisk økonomistyring, vi skal si nei til privatisering, og JA til å ta vare på naturen og miljøet.

Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt?

Vi er i en spessiell situasjon ved dette valget, der vi blir både delt og sammenslått 1.1.20. Det blir derfor ekstra viktigå fokusere på at innbyggerne forstår hva som foregår. Jeg er opptatt av at avgjørelsene i den nye kommunen blir gjort på åpen og forsvarlig måte, og at vi ser på kommunen som en helhet.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg har jobbet innenfor kommunal sektor i flere år, og de siste 6 årene som renholdsleder. Jeg er opptatt av arbeidsmiljø generelt, og at alle skal trives og være stolte av jobben sin. På fritiden liker jeg å jobbe i hagen, og går gjerne en tur til noen av de flotte stedene vi har her i Tysfjord og Hamarøy

Har du en hjertesak?

Jeg er opptatt av at det skal være mindre forskjeller i samfunnet, jeg vil jobbe for et godt arbeidsmiljø og tryggheti jobben. Jeg vil også jobbe for flere heltidstillinger