Randolv Gryt

Ordførerkandidat for Bodø SV

Navn: Randolv Gryt

Alder: 69

Bosted: Skjerstad, i Bodø kommune

Hjertesaker: Skole og kultur

.

Hvorfor stiller du til valg for Bodø SV?

Den siste kommunestyreperioden har jeg hatt sentrale verv i Bodø kommune. Det viktigste har vært leder for oppvekst- og kulturkomiteen.

Jeg er oppriktig stolt over det vi har fått til i skole- og kulturpolitikken denne perioden, og denne gode utviklingen vil jeg være med på en periode til.

Hva vil du jobbe med dersom du blir valgt?

Skole- og kulturpolitikk er det jeg kan mest om, og står mitt hjerte nærmest. For skolen har vi har et ambisiøst program der sakene står i kø. Enda flere lærere, gratis skolemat til alle, helsetjeneste for barn- og ungdoms fysiske og psykiske helse, forsø med heldagsskole osv.

Kulturlivet trenger dedikerte politikere som skjønner nødvendigheten av satsing på kultur, også økonomisk. Arbeidet med søknad om Europeisk kulturhovedstad 2024 gir oss en «boost», og min ambisjon vil være å sørge for at denne satsinga kommer hele kulturlivet til gode.

Og så bor jeg i en utkant, og er sjølsagt opptatt av at distriktene gis utviklingsmuligheter og at landbruket prioriteres.

Hvorfor burde folk i Bodø stemme på SV?

Vi går til valg på fortsatt samarbeid med Ap og Sp. Gjennom 4 år har vi vist at dette samarbeidet har gitt store resultater. Hvis radikale folk i Bodø vil at utviklingen skal fortsette, må de stemme SV.

Hva gjør gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg er en slags pensjonist, «en slags» fordi jeg har engasjement på svært mange områder:

Historie, drama, idrett, kor, kirke; på alle disse områdene er jeg aktiv både leder og deltager. Så det er ikke noe problem å få tida til å gå!

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Veldig mange, men palestinernes skjebne har engasjert meg siden 70-tallet. Jeg planlegger et nytt besøk på Vestbredden. Det forrige gav uutslettelige inntrykk.

Les hva Randolv og Bodø SV går til valg på her